Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 2,04%/năm; 1,77%/năm và 1,91%/năm lên mức 4,04%/năm; 4,00%/năm và 4,57%/năm.

Đối với các giao dịch USD lãi suất bình quân lại có xu hướng giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 0,03%/năm; 0,04%/năm và 0,18%/năm xuống mức 1,98%/năm; 2,08%/năm và 2,39%/năm.

Trong khi đó, hiện mặt bằng lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,6-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5-7,3%/năm.

Lãi suất cho vay bằng VND cũng đang phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn./.

M.P