Chiều 21/2, tại TP Hồ Chí Minh, Thành ủy TP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP...

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Năm 2019, Ban Tổ chức Thành ủy, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP Hồ Chí Minh đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu cấp ủy cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; cải tiến nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung vào những vấn đề cụ thể, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống nhân dân, quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng Đảng, tổ chức chính trị- xã hội ở cơ sở; bảo đảm nguyên tắc trong sinh hoạt đảng…

Cùng với đó, Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu thực hiện điều động, bố trí, luân chuyển và quản lý cán bộ theo quy trình, quy định; kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu làm việc kém hiệu quả, chưa thể hiện được tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và công tác quản lý cán bộ. Tham mưu thực hiện quy hoạch cán bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình; góp phần chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025…

Ban Tổ chức Thành ủy TP đã quan tâm đến công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, công tác đào tạo, luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ đạt những kết quả quan trọng. Cụ thể đã điều động 68 cán bộ, bổ sung phân công lại 55 cán bộ, bổ nhiệm lại 15 cán bộ, tham gia ý kiến với Trung ương về 55 trường hợp cán bộ, kiện toàn lại 55 lãnh đạo đơn vị; bổ sung Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND theo đúng quy định của Trung ương.

Năm 2019, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu kiểm tra, rà soát chấn chỉnh những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ từ năm 2012- 2019, từ đó có tham mưu để xử lý những cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định, kết luận của Bộ Chính trị; tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 35, Hướng dẫn 36 về việc triển khai đại hội Đảng các cấp kịp thời và đã triển khai đến cơ sở.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, Ngành tổ chức xây dựng Đảng TP cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện luân chuyển cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy; chú trọng thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian tới, Ngành tổ chức xây dựng Đảng TP Hồ Chí Minh tiếp tục tham mưu các nội dung chuẩn bị đại hội đảng bộ tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ TP. Tham mưu phương án công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP, khóa XI, Ban Thường vụ Thành ủy; tham mưu triển khai thực hiện các đề án xây dựng tổ chức bộ máy, cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn chính, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong năm 2019 của Ngành tổ chức xây dựng Đảng TP Hồ Chí Minh.

Cho rằng, ngoài khối lượng công việc lớn theo chương trình, kế hoạch năm đề ra, Ngành tổ chức xây dựng Đảng TP Hồ Chí Minh còn phải rà soát, giải quyết những công việc còn tồn đọng, nhưng Ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt những kết quả đáng ghi nhận. Những kết quả đó góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao niềm tin của nhân dân TP.

Thống nhất với những phương hướng, nhiệm vụ mà báo cáo đã nêu, đồng chí Mai Văn Chính đề nghị, Ngành tổ chức xây dựng Đảng TP Hồ Chí Minh tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Quy định 08, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện tốt các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị công tác nhân sự ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, dự kiến giới thiệu các chức danh chủ chốt… theo đúng quy định theo tinh thần Chỉ thị 35; phối hợp thực hiện tốt công tác cán bộ đảm bảo khách quan, công tâm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác; tập trung tham mưu việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)…

Cùng với đó, Ngành tổ chức xây dựng Đảng TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân, thanh niên, tri thức… nhất là đối tượng lao động ngoài Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, nhân rộng các mô hình hay trong xây dựng Đảng, tạo sự lan tỏa trong các cấp ủy…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những kết quả Ngành tổ chức Xây dựng Đảng TP đã đạt được trong năm qua; đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy lựa chọn những nội dung chỉ đạo của Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, căn cứ thực tế công việc để có kế hoạch cụ thể thực hiện trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy TP  thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực cho Đại hội. 

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, TP có đặc thù nhưng qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy giai đoạn từ năm 2012- 2019 còn tồn tại hơn 1.000 quyết định bổ nhiệm sai cán bộ. Cụ thể, có 139 quyết định do Ban Thường vụ phụ trách, 945 quyết định có sai sót ở cấp cơ sở… qua kiểm tra đã cho khắc phục một số trường hợp, tuy nhiên cũng có một số trường hợp không thể khắc phục. Như vậy, có thể thấy trong công tác cán bộ còn chưa chặt chẽ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy TP tích cực khắc phục để đảm bảo nguồn nhân lực cho Đại hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng đánh giá, năm 2019, Thường vụ cùng với Ban Cán sự Đảng đã tập trung hoàn thiện nhân sự cho TP và các sở, ngành, HĐND, cũng như một số các Ban Đảng như: Nội chính, Tổ chức và Tuyên giáo đảm bảo năng lực và quy trình. Tích cực triển khai xây dựng vị trí, việc làm mới; chất lượng đảng viên qua rà soát, phát hiện đảng viên sai phạm đã có hướng xử lý, từ đó rút kinh nghiệm và chấn chỉnh lại công tác quản lý đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Thời gian tới việc chuẩn bị cán bộ cho đại hội đảng các cấp đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đòi hỏi công tác tổ chức của TP và các cơ sở cần có sự chuẩn bị chu đáo…/.

Hoàng Mẫn