leftcenterrightdel
 Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 


1. 
Chính phủ Indonesia đã có Điện chia buồn gửi đến Chính phủ và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong Điện, Chính phủ Indonesia khẳng định nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đóng góp lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cống hiến cả đời mình phục vụ nhân dân Việt Nam.

2.  Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Ca-dư-ô Si-i (Kazuo Shii) đã gửi Điện chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong đó đánh giá cao cống hiến của đồng chí Lê Khả Phiêu cho độc lập tự do và sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và phát triển xã hội, thúc đẩy đường lối Đổi mới và có đóng góp to lớn cho quan hệ hai Đảng, tình hữu nghị giữa nhân dân Nhật Bản và Việt Nam.

3.  Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Ni-ca-ra-goa Gút-xta-vô Pô-rát Co-rơ-tết (Gustavo Porras Cortes) đã gửi Thư chia buồn đến Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam;

4.  Tổng Bí thư Đảng Lao động Mê-hi-cô An-béc-tô A-na-gia Gu-ti-ê-rết (Alberto Anaya Gutierrez) đã gửi Điện chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng;

5.  Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Mê-hi-cô đã gửi Điện chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng;

6.  Ban Chấp hành Trung ương Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Pha-ra-bun-đô Mác-ti En Xan-va-đo đã gửi Điện chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng;

7.  Tổng Thư ký Mặt trận Dân chủ Giải phóng Pa-le-xtin Nây-ép Ha-wa-mơ (Nayef Hawatmeh) đã gửi Thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

8.  Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Công lý và Phát triển Ma-rốc An Ôm-ra-ni Si-man (El Orani Slimane) đã gửi Thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

9.  Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Liên minh Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập Mam-đô Ha-ba-si (Mamdouh Habashi) đã gửi Thư chia buồn đến Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

*Ngày 14/8/2020, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài, đại sứ, đại biện các nước và đại diện các tổ chức quốc tế đã tới viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

- Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thoong-lun Xi-xu-lít (Thongloun Sisoulith) làm Trưởng đoàn.

- Đoàn Đại sứ, đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

*Các đoàn đại biểu nước ngoài, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến viếng và ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh./.

PV