Đồng chí Phạm Minh Chính tiếp Đoàn đại biểu  Đảng Đề xuất Cộng hòa Ác-hen-ti-na

Ông Um-bét-tô Xi-a-vô-ni bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho cá nhân ông và Đoàn. Ông Um-bét-tô Xi-a-vô-ni ca ngợi lịch sử đấu tranh anh hùng vì độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá cao những thành tựu to lớn Việt Nam đã đạt được sau ba mươi năm đổi mới; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ông Um-bét-tô Xi-a-vô-ni  đã thông báo với đồng chí Phạm Minh Chính một số nét lớn về tình hình Ác-hen-ti-na trong thời gian gần đây, về những thành tựu mà Đảng PRO và liên minh cầm quyền đã giành được trong thời gian qua cũng như những thuận lợi và thách thức trong quá trình phát triển đất nước Ác-hen-ti-na. Ông Um-bét-tô Xi-a-vô-ni bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới; khẳng định mong muốn và quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Ác-hen-ti-na -  Việt Nam.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của ông Um-bét-tô Xi-a-vô-ni tới Việt Nam; cảm ơn sự ủng hộ và những tình cảm đoàn kết mà nhân dân Ác-hen-ti-na đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; chúc mừng những thành tựu mà Đảng PRO đã giành được trong thời gian qua.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các chính đảng ở Mỹ La tinh, trong đó có Ác-hen-ti-na; bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ giữa hai đảng, qua đó thúc đẩy quan hệ nhà nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam – Ác-hen-ti-na. Đồng chí Phạm Minh Chính cũng thông báo với đoàn một số nét khái quát về tình hình Việt Nam, về những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện các nghị quyết được thông qua tại Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước đó, ông Um-bét-tô Xi-a-vô-ni đã hội đàm với đồng chí Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai đảng, hai nước.

Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; thăm, làm việc với thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh./.

Mạnh Hùng