Đó là thông tin được Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Tuấn Định cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội diễn ra chiều 13/3.
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Tuấn Định trả lời các cơ quan báo chí. Ảnh: TA

Theo Phó Giám đốc Lê Tuấn Định, qua kết quả thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực môi trường trong thời gian vừa qua cho thấy số cơ sở đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải vẫn còn thấp, công tác chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại một số cơ sở được kiểm tra còn chưa thường xuyên và nghiêm túc. Xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép, thực hiện không đúng các nội dung trong các hồ sơ pháp lý về môi trường.

Đến nay đã tiến hành rà soát, kiểm tra và xác định các điểm đen về ô nhiễm môi trường. Qua rà soát tại 21/30 quận, huyện, thị xã đã có 187 điểm đen, khu vực ô nhiễm môi trường và bức xúc về môi trường. Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai rà soát, đánh giá cụ thể, chi tiết mức độ ô nhiễm môi trường tại các điểm đen, các khu vực bức xúc về môi trường trên địa bàn để xử lý ô nhiễm triệt để tại các khu vực này.
 
Để bảo vệ và chống cạn kiệt nguồn nước và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước; xử lý ô nhiễm và kiểm soát các nguồn xả nước thải vào nguồn nước, thành phố thực hiện công tác xử lý ô nhiễm môi trường nước hồ bằng chế phẩm redoxy 3C đối với 86 hồ tại khu vực nội thành và 44 hồ tại khu vực ngoại thành; lắp đặt bè thủy sinh trên 49 hồ và máy sục khí trên 30 hồ, nạo vét bùn 6 hồ để hỗ trợ công tác duy trì chất lượng hồ.
 
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Tuấn Định cho biết, trong thời gian tới, Hà Nội tăng cường truyền truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ tuyên truyền đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành thay thế sử dụng bếp than tổ ong bằng bếp cải tiến đạt tiêu chuẩn với nhiên liệu thân thiện môi trường, phấn đấu đến năm 2020 sẽ xoá bỏ việc sử dụng bếp than tổ ong và than tổ ong trên địa bàn thành phố...
 
Thành phố tập trung vào việc bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về lĩnh vực môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố phục vụ phân loại và quản lý; đầu tư, xây dựng và vận hành quy trình công nghệ xử lý môi trường làng nghề nhuộm, thuộc da: đầu tư, xây dựng và vận hành quy trình công nghệ xử lý môi trường làng nghề chăn nuôi, giết mổ gia súc..../.
Trung Anh