Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác ngày 17/2. Ảnh: ĐT

Theo thỏa thuận, Vietnam Post và Tổng cục Thống kê sẽ phối hợp chặt chẽ, tận dụng tối đa mạng lưới bưu chính công cộng đến tận cấp xã, phường và đội ngũ lao động lên tới 40.000 người của bưu điện trên cả nước trong công tác điều tra, thống kê, cập nhật thông tin, phục vụ hoạt động thống kê.

Vietnam Post cũng cung cấp dịch vụ in ấn dữ liệu biến đổi, dữ liệu cố định, chuyển phát tài liệu, ấn phẩm phục vụ cho các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê.
Ngoài ra, Vietnam Post sẽ thực hiện việc thu, chi hộ các khoản chi của Tổng cục Thống kê cho các đối tượng là cộng tác viên, điều tra viên thống kê; các khoản thu, chi khác từ các cơ quan thống kê tới các cá nhân theo yêu cầu.

Còn Tổng cục Thống kê sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu thống kê liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội cho Vietnam Post trong việc nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại Lễ ký, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết: Mỗi năm,Tổng cục tiến hành khoảng 30 cuộc điều tra. Trong vòng 10 năm lại có 3 cuộc tổng điều tra lớn gồm: Điều tra dân số và nhà ở; điều tra kinh tế; điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản. Mỗi đợt tổng điều tra phải huy động cả trăm nghìn cộng tác viên thống kê vào làm công tác điều tra, thu thập dữ liệu.

 “Chính vì vậy, trong xu thế tinh giản biên chế hiện nay, Tổng cục Thống kê xác định, nếu hoạt động nào mà bên ngoài làm tốt hơn, chúng tôi sẵn sàng hợp tác để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị. Với hệ thống bưu điện tới cấp xã như hiện nay, chúng tôi tin tưởng sự hợp tác giữa Tổng cục Thống kê và Bưu điện Việt Nam sẽ hiệu quả và phát triển trong thời gian tới -, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chia sẻ.

Về phía Vietnam Post, Chủ tịch Hội đồng thành viên Đỗ Ngọc Bình cho biết thêm: Bưu điện Việt Nam là mạng lưới bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư, hiện có khoảng 13.000 điểm phục vụ trên toàn quốc, có mặt ở tất cả các xã; tổng số trên 4 vạn lao động, mỗi xã có ít nhất 1 – 2 người của Bưu điện Việt Nam.

"Bưu điện Việt Nam sẽ cố gắng nỗ lực để triển khai tốt nhất những nội dung cam kết, thỏa thuận với Tổng cục Thống kê. Chúng tôi có đủ điều kiện, cơ sở và thậm chí nếu Tổng cục yêu cầu phải đầu tư thêm hệ thống để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ thì chúng tôi cũng sẵn sàng" - Chủ tịch Đỗ Ngọc Bình nhấn mạnh./.


Đỗ Thoa