Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng trên tuyến cao tốc
Hà Nội - Lào Cai vào ngày 8/9/2017 (Ảnh: KS)

So với 12 tháng năm 2016, TNGT năm 2017 giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ TNGT giảm 1.509 vụ (giảm 6,99%), số người chết giảm 406 người (giảm 4,67%), số người bị thương giảm 2.240 người (giảm 11,62%). Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 9.770 vụ, làm chết 8.279 người, bị thương 5.587 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 579 vụ (giảm 5,6%), giảm 406 người chết (giảm 4,67%), giảm 593 người bị thương (giảm 9,6%). Va chạm giao thông xảy ra 10.310 vụ, làm bị thương nhẹ 11.453 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 930 vụ (giảm 8,27%), giảm 1.647 người bị thương (giảm 12,57%).

Trong tổng số vụ TNGT, đường Bộ xảy ra 19.798 vụ, làm chết 8.089 người, bị thương 16.970 người. So với năm 2016, giảm 1.322 vụ (giảm 6,26%), giảm 329 người chết (giảm 3,91%), giảm 2.064 người bị thương (giảm 10,84%). Xảy ra 62 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 199 người, bị thương 189 người. So với năm 2016, tăng 03 người chết ( tăng 1,53%), giảm 33 người bị thương (giảm 14,86%).

Đường Sắt xảy ra 164 vụ, làm chết 133 người, bị thương 50 người. So với năm 2016, giảm 16 vụ (giảm 8,89%), giảm 18 người chết (giảm 11,92%), số người bị thương không tăng không giảm. Đường Thủy xảy ra 99 vụ, làm chết 45 người, bị thương 16 người. So với năm 2016, giảm 15 vụ (giảm 13,16%), giảm 27 người chết (giảm 37,5%), số người bị thương không tăng không giảm. Đường Hàng hải xảy ra 19 vụ, làm chết 12 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 02 vụ (giảm 9,5%), tăng 7 người chết (tăng 140%) và tăng 4 người bị thương. Đường Hàng không không xảy ra tai nạn giao thông./.

Kim Sơn