Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HT)

Các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ, Hội nghị lần này là sự kiện quan trọng, nhằm triển khai, thực hiện Quy định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về mối quan hệ giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân (CAND); lãnh đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cuộc làm việc giữa hai bên cũng sẽ tập trung vào các nội dung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND gắn với phát triển kinh tế - xã hội, những chủ trương, quyết sách lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND trên địa bàn Thủ đô Hà Nội...

Đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được trong những năm qua, Thượng tướng Tô Lâm khẳng định, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Hà Nội đã thường xuyên trao đổi, phối hợp, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn Thủ đô đã quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm ANTT bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, với mục tiêu tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ gắn bó giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, hai bên cần phát huy những kết quả phối hợp công tác trong thời gian qua theo tinh thần chỉ đạo tại Quy định số 92-QĐ/TW và Quy định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng, Nhà nước; đồng thời trao đổi, thảo luận, thống nhất cơ chế, những nội dung cần tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là những vấn đề còn khó khăn, bức xúc, nổi lên, cần tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô; Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an thông báo đánh giá tình hình và những chủ trương, định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an trên địa bàn Thủ đô.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá thẳng thắn kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô thời gian qua; nêu lên những vấn đề còn tồn tại và các phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới để thống nhất trong đánh giá tình hình, xác định chủ trương, phương hướng trong phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương
"Bảo vệ An ninh Tổ quốc" cho các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội. (Ảnh:HT)

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Hà Nội thời gian qua là nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng Công an thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của Thủ đô và của cả nước.

Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn Thủ đô gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo hai bên đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Hà Nội cần tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an trên địa bàn thành phố. Xác định Hà Nội là "trái tim" của cả nước, vì vậy, các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước phải có trách nhiệm cùng với Hà Nội giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, an toàn để Hà Nội phát triển; công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Hà Nội phải được đặt ra ở mức độ cao nhất, nghiêm ngặt nhất. Vì vậy, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT cần phải tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và bảo đảm TTATXH. Tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT.

Đồng thời, hai bên cần tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trọng tâm là phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy Công an thành phố Hà Nội vững mạnh theo Đề án của Bộ Công an gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Với mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, thành phố thông minh, cần xác định rõ việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công an Thủ đô có đủ phẩm chất và năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT cho Thủ đô văn minh, hiện đại...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. (Ảnh:HT)

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo thành phố Hà Nội tin tưởng, với phương châm phối hợp “Chủ động, trách nhiệm, đồng bộ, hiệu quả”, mối quan hệ gắn bó giữa Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục phát triển, công tác phối hợp giữa hai đơn vị ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn Thành phố; tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH trong mọi tình huống.

Tại Hội nghị, để ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc của các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh Tổ quốc" cho các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội./.

Hà Tuấn