Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan phát biểu tại Lễ phát động tháng công nhân 2018

Việc tổ chức sâu rộng các hoạt động Tháng Công nhân sẽ góp phần phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của doanh nghiệp, địa phương và đất nước; là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn, người sử dụng lao động thể hiện sự quan tâm thực hiện “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” đến đoàn viên, người lao động. Thông qua việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân còn nhằm biểu dương lực lượng đoàn viên, công nhân, lao động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên với tổ chức Công đoàn; khẳng định, vị trí vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đại diện bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; đồng thời tập trung phát triển lợi ích, đưa lợi ích đến với đoàn viên, người lao động.

 Chủ tịch CĐ DK VN Nghiêm Thùy Lan trao quà hỗ trợ cho đại diện các đơn vị

Nhiều nội dung hoạt động của Tháng Công nhân năm 2019

         Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động tại các doanh nghiệp, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành cạnh tranh với mục tiêu “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”. Bên cạnh đó, tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của công nhân, giám sát thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, công nhân lao động; Tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng các công nhân lao động tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong lao động sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức Công đoàn phát động.

         Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động: Các cấp Công đoàn cần chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho công nhân như: Đối thoại chính sách, thăm tặng quà, hỗ trợ các cơ chế chính sách chăm lo cho công nhân lao động; Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, tạo điều kiện để công nhân lao động được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi; Rà soát Thỏa ước lao động tập thể và đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…; Tùy theo điều kiện, các cấp Công đoàn tổ chức “Ngày hội công nhân lao động”, "ngày hội thể thao văn hóa, sân chơi gameshow” ở các KCN, KCX, KKT, khu nhà trọ công nhân... góp phần nâng cao đời sống tinh thần của công nhân lao động; Chủ động phối hợp với ngành y tế triển khai phúc lợi về chăm sóc sức khoẻ: Khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí,... cho đoàn viên, công nhân lao động.

          Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục: Tuyên truyền ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; động viên công nhân lao động thực hiện tốt trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng sử dụng hình thức tuyên truyền cổ động, trực quan. Phối hợp có hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là hệ thống báo chí Công đoàn, các trang thông tin điện tử của Công đoàn các cấp trong thông tin, tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân năm 2019.

         Căn cứ các nội dung kế hoạch nêu trên, các cấp Công đoàn cần chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, đề xuất người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 cho công nhân lao động tại cơ sở. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở có từ 1.000 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trở lên tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2019. Nội dung các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2019 cần được cụ thể hoá, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, cơ sở, với đối tượng trung tâm là công nhân lao động; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.                         

          Phấn đấu mỗi Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đều có hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên nhân Tháng Công nhân. Theo chủ đề, mỗi Công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi; đồng thời đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất 01 hoạt động hoặc 01 mô hình chăm lo lợi ích (về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập…) cho đoàn viên, người lao động.

         Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động ATVSLĐ năm 2019 tổ chức, Tuyên dương Người lao động Dầu khí tiêu biểu, khen thưởng thực hiện Chỉ Thị 05-CT/TWvào ngày 19/4/2019 tại Cà Mau./.

Thanh Toàn