leftcenterrightdel

Cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Công an tỉnh Ninh Bình luôn thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ.

(Ảnh: VL) 

Hiện nay, Hội phụ nữ Công an tỉnh Ninh Bình đang có gần 600 hội viên (chiếm 17,3% tổng số biên chế của Công an tỉnh), tham gia sinh hoạt tại 24 Hội Phụ nữ cơ sở; trong đó có 8 Hội Phụ nữ cơ sở  Công an huyện, thành phố và 16 hội phụ nữ cơ sở các phòng, ban, trại tạm giam. Những năm qua, Ban công tác Phụ nữ đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Theo đó, Hội đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện nghiêm túc. Các cơ sở Hội phải có chương trình công tác rất cụ thể, bám sát vào nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác Hội đã đáp ứng các phong trào của tổ chức Hội, đồng thời gắn với các hoạt động chuyên môn, gắn với nội dung phong trào Hội.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã tập trung chỉ đạo các Hội Phụ nữ cơ sở tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và mệnh lệnh công tác của ngành, của Hội Phụ nữ cấp trên; tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, kiến thức xã hội...

Đặc biệt, xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác của ngành, phụ nữ Công an tỉnh Ninh Bình đã có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác. Trong đó có nhiều chị em trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại các đơn vị cơ sở, thường xuyên trực ban, trực chiến, thậm chí phải trực diện đối mặt với tội phạm nguy hiểm, nhưng tuyệt đại đa số chị em phụ nữ Công an tỉnh luôn xác định bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua khó khăn, thử thách trong công tác và cuộc sống hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, các chị em hội viên ở những đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị đã thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn bám sát địa bàn, nắm tình tình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những âm mưu và hoạt động của bọn tội phạm, bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh văn hoá tư tưởng. Cán bộ, hội viên phụ nữ cũng đã tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị các biện pháp công tác thích hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, các phần tử xấu, âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cả đơn vị.

Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, Hội Phụ nữ Công an tỉnh luôn tạo điều kiện cho hội viên nâng cao nhận thức về mọi mặt, nhiều hội viên thể hiện tốt năng khiếu, trình độ của mình. Đồng thời, hàng năm, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng triển khai xây dựng và duy trì tốt nhiều mô hình hoạt động, phần việc thiết thực nhất theo công tác chuyên môn, được lãnh đạo ngành đánh giá cao. Nổi bật là một số mô hình hoạt động như mô hình “Ứng dụng tin học trong công tác quản lý hệ thống công văn” của Hội Phụ nữ Văn phòng Công an tỉnh; mô hình “Định giá trị hồ sơ lưu trong tàng thư hồ sơ cảnh sát, sắp xếp chỉ bản nhanh để tra cứu phục vụ tốt cho công tác nghiệp vụ” của Hội Phụ nữ Phòng Hồ sơ; mô hình “Bếp ăn đảm bảo an toàn thực phẩm” của Hội Phụ nữ Trại tạm giam, Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần; phong trào “Làm thêm ngày, thêm giờ vì dân” của Hội Phụ nữ khối An ninh, Hội Phụ nữ cơ sở I các phòng Cảnh sát; mô hình “Giám định nhanh, chính xác phục vụ công tác điều tra tội phạm” của Hội Phụ nữ cơ sở II các phòng Cảnh sát...

Song song với đó, phong trào thi đua “Phụ nữ CAND giỏi việc nước, đảm việc nhà” cũng được các cấp Hội duy trì thường xuyên, hiệu quả. Các chị em hội viên đã tổ chức tốt cuộc sống hạnh phúc gia đình, chăm sóc và nuôi dạy con, xây dựng gia đình văn hoá. Hàng năm, đã có nhiều cháu là con cán bộ, chiến sỹ trong Công an tỉnh đạt học sinh tiên tiến và học sinh giỏi. Năm 2018 vừa qua, 100% gia đình chị em Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Bình đều đạt gia đình văn hoá.

Theo Thiếu tá Hà Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Bình, nhờ bám sát đặc điểm tình hình, với tinh thần chủ động và sáng tạo, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Hội và phong trào phụ nữ. Các phong trào thi đua của cán bộ, hội viên đã không chỉ khẳng định rõ hơn vai trò của tổ chức Hội trong tập hợp chị em mà còn góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Ghi nhận những thành tích nói trên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Bình đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua; đồng thời, duy trì và nhân rộng hơn nữa các mô hình hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị./.

Vũ Linh