leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái Dương Văn Thống phát biểu chỉ đạo Đại hội.
(Ảnh: Báo Yên Bái) 

Tham dự Đại hội có đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; đại diện lãnh đạo các cơ quan, các sở, ban ngành của tỉnh Yên Bái và 251 đại biểu đại diện cho trên 7.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Văn Chấn.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua (2015 – 2020), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra.

Nổi bật, kinh tế tiếp tục có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng; sản xuất công nghiệp duy trì phát triển ổn định; hoạt động thương mại, dịch vụ đạt mức tăng trưởng khá, du lịch phát triển nhanh; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; thu ngân sách tăng cao so với nhiệm kỳ trước.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường. Những thành quả quan trọng đó là động lực, tiền đề để đưa Văn Chấn tiếp tục phát triển nhanh hơn trong giai đoạn tới.

Với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Trí tuệ - Phát triển", Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ XXI đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và các văn kiện trình Đại hội XXI Đảng bộ huyện.

Đại hội khẳng định những thành tựu to lớn, toàn diện đã đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, đồng thời với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, nghiêm túc, Đại hội đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, xác định nguyên nhân và rút ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc; đề ra mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình trọng điểm cùng những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đưa huyện Văn Chấn phát triển nhanh, bền vững.

leftcenterrightdel
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Báo Yên Bái) 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã chúc mừng và ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái Dương Văn Thống đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Văn Chấn cần tập trung cơ cấu lại kinh tế theo hướng phát triển xanh, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của kinh tế địa phương. Tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được Quốc hội thông qua. Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, nhất là các nghề thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc gắn với việc tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng và sự trải nghiệm mới cho khách du lịch. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại; tăng cường thu hút, tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển du lịch trên địa bàn nhằm sớm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, nhất là tại xã Suối Giàng, Tú Lệ và thị trấn Sơn Thịnh. Chủ động, tích cực tham gia triển khai thực hiện các dự án của Trung ương, của tỉnh để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các tuyến giao thông kết nối tạo ra liên kết vùng để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Văn Chấn và cả khu vực phía Tây của tỉnh.... Bên cạnh đó, Đảng bộ cần tiếp tục quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng lĩnh vực văn hóa - xã hội; quan tâm khôi phục, bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

 
leftcenterrightdel
Bán Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội. (Ảnh: Báo Yên Bái) 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 37 đồng chí. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Chu Đình Ngữ - Bí thư Huyện ủy khóa XX đã tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Văn Chấn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXI gồm 7 đồng chí và bầu 30 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX./.

Nhóm PV