Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu như trên tại cuộc họp mở rộng lấy ý kiến lần 1 dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII diễn ra ngày 08/11/2019.

Theo ông Chính, đây là văn kiện hết sức quan trọng nên đại biểu cần tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến chính đáng, sát đúng tình hình của tỉnh, phù hợp với mục tiêu chung của đất nước. Cùng với đóng góp ý kiến trực tiếp, đại biểu cần dành thời gian nghiên cứu để tiếp tục tham gia ý kiến có chất lượng vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, thể hiện được quyết tâm, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị trong 5 năm tới.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Châu Loan)

Các ngành cần rà soát lại các chỉ số từ nay đến năm 2020 để so sánh tương quan với các tỉnh trong khu vực cũng như toàn quốc xem Quảng Trị đã thoát khỏi nhóm địa phương nghèo hay chưa?

Trong 3 yếu tố đột phá chiến lược về cơ chế, hạ tầng cơ sở, nhân lực mà Chính phủ đề ra, có 2 yếu tố thuộc địa phương là đột phá về hạ tầng cơ sở và nguồn nhân lực, tỉnh đã thực hiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Các đại biểu cơ bản thống nhất cấu trúc báo cáo, bố cục dự thảo. Tuy nhiên, phần đánh giá kết quả 30 năm lập lại tỉnh nên có báo cáo riêng. Về bối cảnh tình hình cần nhận định toàn diện hơn, nhất là cần phân tích rõ hơn thuận lợi cũng như khó khăn.

Cần bổ sung một số kết quả nổi bật, cũng như hạn chế, tồn tại trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, thể thao…; tập trung ưu tiên, dành nguồn lực phát triển cho vùng biển, bên cạnh chính sách an sinh xã hội cần đưa vào định hướng phát triển khu đô thị ven biển.

Nhiều ý kiến khác cũng đồng tình với những chỉ tiêu cơ bản đưa ra như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt từ 8 - 9%; GRDP đầu người đến năm 2025 đạt 75 - 80 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 130 - 140 nghìn tỷ đồng; tốc độ tăng thu nội địa bình quân là 11 - 12%/năm; 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1 - 1,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 75 - 80%..... Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng một số chỉ tiêu đưa là hơi cao và còn khoảng cách khá rộng nên khó đạt được.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu tổ giúp việc và các ngành chủ chốt được phân công tiếp thu, chọn lọc ý kiến để chỉnh sửa dự thảo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. Các ngành nên tổ chức hội thảo trong ngành để tham gia một cách cô động nhất, chọn lựa những vấn đề phát triển của ngành có tác động đến sự phát triển của tỉnh.

Tiểu ban Văn kiện tiếp thu ý kiến cần có sự cân nhắc, so sánh với dự thảo văn kiện của Trung ương để tiệm cận với mục tiêu chung của cả nước, đặc biệt là những chỉ tiêu nhiệm vụ chính. Quan điểm phát triển hiện nay là chủ động hội nhập, thích ứng với nền công nghiệp 4.0, sáng tạo và đổi mới, chuyển dần mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu.

Trong từng ngành, phải có ít nhất một chương trình, dự án ưu tiên và một chương trình, dự án trọng điểm. Trong bối cảnh hiện nay, kinh tế tư nhân là động lực phát triển của nền kinh tế, vì vậy, phải tạo mọi điều kiện để chọn lựa được những ngành mũi nhọn như năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản…/.

Anh Tuấn