Những ngày đầu kháng chiến ở Bến Tre (năm 1940).
(Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Khôi phục tổ chức và hoạt động của các cơ quan lãnh đạo cách mạng là yêu cầu bức xúc trước mắt. Ngay khi đế quốc Pháp và tay sai khủng bố dã man với quy mô lớn ngày 28-12-1940, các đồng chí còn lại trong Xứ uỷ triệu tập một cuộc họp tại nhà bà Nguyễn Thị Châu, xã An Phú Tây (nay thuộc huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Hội nghị kiểm điểm hoạt động của Xứ uỷ, tìm nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa, rút kinh nghiệm lãnh đạo.

Hội nghị cho rằng khởi nghĩa thất bại do thời cơ chưa chín muồi kế hoạch khởi nghĩa bị lộ, địch đã đề phòng. Hội nghị nghiêm khắc xử lý kỷ luật những đồng chí trong Xứ uỷ mắc sai lầm trong nhận thức và chỉ đạo cuộc khởi nghĩa.

Hội nghị quyết định chuyển hướng đấu tranh, đưa nhân dân ra sống hợp pháp, rút một số cán bộ du kích vào Đồng Tháp Mười, U Minh, Tây Ninh, Biên Hoà để xây dựng cơ sở, chuẩn bị lực lượng cho khởi nghĩa Nam Kỳ lần thứ hai.

--------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.707-708, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.