Hội thảo khoa học “Văn hóa và con người Ninh Bình trong sự phát triển bền vững” là một trong những sự kiện quan trọng, điểm nhấn chính trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (1992 – 2017) và hướng tới kỷ niệm 1050 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế, lập ra nước Đại Cồ Việt, Nhà nước Phong kiến Trung ương tập quyền đầy đủ đầu tiên ở Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh khẳng định: Hội thảo khoa học “Văn hóa và con người Ninh Bình trong phát triển bền vững” là sự hội tụ, tập trung trí tuệ và tâm huyết của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, nhà quản lý ở cả Trung ương và địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, những đánh giá, kiến nghị, đề xuất tại hội thảo sẽ đóng góp vào việc nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc bản sắc văn hoá vùng đất Ninh Bình, những giá trị văn hoá, phong tục, tập quán tốt đẹp, tiêu biểu. Trên cơ sở đó đề xuất các mô hình, giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý nhà nước về văn hóa ở địa phương, phát huy cao độ vai trò, hiệu quả của nguồn lực văn hóa trong quá trình phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Ninh Bình.

Hội thảo “Văn hóa và con người Ninh Bình trong phát triển bền vững”.

Nội dung tham luận tại Hội thảo theo 3 nhóm: Truyền thống lịch sử - văn hóa quê hương Ninh Bình; Văn hóa, nguồn lực văn hóa và con người Ninh Bình; Lãnh đạo, quản lý, chính sách, quy hoạch phát triển bền vững.

Tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ vị thế của Ninh Bình trong toàn bộ lịch sử quốc gia – dân tộc, thông qua đó phân tích, chỉ ra vị trí địa – chính trị, địa – chiến lược của Ninh Bình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm rõ quá trình hình thành và bồi tụ, lan tỏa những giá trị truyền thống của quê hương Ninh Bình; nghiên cứu, trao đổi và đánh giá toàn diện, sâu sắc về nguồn lực văn hóa của Ninh Bình, trên cơ sở đó đề xuất các mô hình, giải pháp phát huy cao độ vai trò, hiệu quả của nguồn lực văn hóa trong quá trình phát triển nhanh và bền vững của Ninh Bình từ nay đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Đồng thời, làm rõ những đặc trưng cơ bản của con người đất Cố đô Hoa Lư – Tràng An – Ninh Bình; lãm rõ tình hình nguồn nhân lực hiện nay; dự báo yêu cầu nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Trên cơ sở đó, đề xuất các mô hình, giải pháp để phát triển nguồn nhân lực cả về phẩm chất, năng lực, số lượng với cấu trúc phù hợp để phục vụ yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh.

Nguyên cứu, trao đổi, làm rõ những tiềm năng, những nguồn lực và các yêu cầu của quá trình phát triển bền vững của Ninh Bình. Từ đó đề xuất các giải pháp để phát huy cao độ các nguồn lực, nhất là nguồn lực văn hóa và nguồn lực con người trong phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Ninh Bình.

Hội thảo này là một trong những bước đi cơ bản đầu tiên kết nối các cơ quan khoa học ở Trung ương với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình, các sở, ban, ngành và doanh nghiệp ở Ninh Bình để cùng nhau nghiên cứu, suy ngẫm và trao đổi, làm sáng tỏ hơn những vấn đề đang được đặt ra trong thực tiễn phát triển của tỉnh Ninh Bình./.

Tin, ảnh: HN