Mục đích Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai  thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” (gọi tắt là Bộ tiêu chí). Việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đặt mục tiêu trọng tâm vào công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các thành viên trong gia đình hiểu, thực hiện ứng xử văn hóa trong gia đình.


Ảnh minh họa (Nguồn: baophapluat.vn) 

Theo đó, tổ chức các hoạt động thí điểm tại 12 tỉnh, thành do Bộ VH-TT&DL chọn thí điểm, gồm: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang và TP. Hồ Chí Minh.

Ở cấp Trung ương: Bộ VH-TT&DL bố trí kinh phí, giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tiếp các hoạt động thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí năm 2020; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí.

Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương, tiếp tục tổ chức tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí tại địa bàn xã, phường thí điểm. Tập trung tuyên truyền vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Các đơn vị có thể lựa chọn hoạt động tuyên truyền trên đài phát thanh, tuyên truyền trực quan cổ động, hoặc sinh hoạt cộng đồng cho phù hợp với thực tế ở địa phương, đảm bảo hiệu quả cao./.

HN