Liên hoan múa quốc tế lần thứ nhất năm 2014.
Ảnh minh họa (Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam)

Liên hoan có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ 25 đoàn nghệ thuật, trong đó có 16 đoàn quốc tế và 9 đoàn trong nước.

Liên hoan Múa quốc tế được tổ chức 3 năm/lần với thành phần tham dự là các đơn vị biểu diễn nghệ thuật múa chuyên nghiệp tiêu biểu của các vùng lãnh thổ, quốc gia và những đơn vị nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp của Việt Nam.

Đây là cơ hội để giới thiệu những giá trị độc đáo của nghệ thuật múa Việt Nam; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam với khách du lịch và bạn bè quốc tế; là cơ hội để nghệ thuật múa Việt Nam tiếp cận, giao lưu, trao đổi, học hỏi những tinh hoa nghệ thuật múa thế giới. Đồng thời, cũng là dịp để các nhà quản lý, các nghệ sĩ múa Việt Nam có cơ sở khách quan nhìn nhận, đánh giá thực trạng nghệ thuật múa Việt Nam hiện nay.

Huy Lê