Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị - ảnh: HM

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tại hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc được tổ chức ngày 6/3, tại Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện những nội dung, hình thức công khai để nhân dân góp ý, giám sát việc tu dưỡng,  rèn luyện, giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Qua đó, phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt, triển khai Quyết định số 99 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái trong nội bộ; quán triệt Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; triển khai Quy định số 124 của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên”.

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận về tính khả thi của việc triển khai các văn bản của Đảng vào thực tiễn tại địa phương, và đơn vị. Các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp thẳng thắn về tính khả thi cũng như những vướng mắc trong quá trình triển khai các văn bản của Đảng. Các đại biểu đều khẳng định dù sẽ có những khó khăn nhưng cấp ủy địa phương, đơn vị sẽ nỗ lực trong việc triển khai thực hiện góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của các đại biểu tham dự hội nghị. Qua những ý kiến phát biểu đóng góp của các đại biểu đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Việc thống nhất tinh thần nghiên cứu nhận thức về các văn bản của Đảng với các cấp ủy là việc rất quan trọng. Muốn làm được điều đó, cấp ủy, ban dân vận với vai trò là cơ quan tham mưu, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục quán triệt nghiên cứu các văn bản của Đảng để thay đổi tư duy của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, giúp cho việc triển khai các văn bản của Đảng có hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị - ảnh: HM

Trưởng ban Dân vận Trung ương cho rằng: Không chỉ người đứng đầu cấp ủy mà MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và người dân đều có trách nhiệm trong việc tham gia vào thực hiện các văn bản của Đảng. Vì vậy, đồng chí mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao quyết tâm thể hiện trách nhiệm của các cấp ủy trong việc triển khai các văn bản của Đảng để các văn bản sớm đi vào cuộc sống.

“Thực tế cho thấy từ nhiều vụ việc người dân phản ánh thông qua hệ thống mạng xã hội đã được cấp ủy giải quyết có hiệu quả. Thời gian sắp đến Ban Dân vận Trung ương tiến hành triển khai phần mềm tổng hợp các vấn đề xã hội mà người dân quan tâm trong ngày, trong tuần, trong tháng… đây chính là một trong những công cụ hỗ trợ giúp cấp ủy nắm bắt được tình hình của nhân dân”. Đồng chí Trương Thị Mai chia sẻ./.

Hoàng Mẫn