leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Phó trưởng Ban Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng bằng khen cho các cá nhân. (Ảnh Trí Dũng).

Ngày 15/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TƯ ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả ngành kiểm tra của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. “Toàn ngành đã thực hiện tốt chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hàng năm; thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ của ngành kiểm tra trong nhiệm kỳ tới. Ngành kiểm tra của tỉnh tiếp tục tìm ra những mặt làm được, chưa làm được; tìm ra hạn chế, nguyên nhân hạn chế và cách khắc phục để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng trong nhiệm kỳ mới.”- đồng chí Nguyễn Hoàng Thao đề nghị.

Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy định 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các tổ chức Đảng, cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Được biết, nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt chú trọng nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, công tác cán bộ, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) đã chỉ ra.

Các cuộc kiểm tra, giám sát được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai bảo đảm tiến độ thời gian, chất lượng ngày càng càng được nâng lên; công tác tiếp dân và đảng viên đã được chú trọng thực hiện. Công tác xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện kịp thời, bảo đảm thời gian và đúng quy trình; việc thi hành kỷ luật cơ bản bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, dân chủ, khách quan.

Nhiệm kỳ 2020-2025, ngành kiểm tra sẽ tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là định hướng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong tình hình mới nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và năng lực thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ. Ngành kiểm tra xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ và hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng, trong đó chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 5 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020./.

Mai Phan