leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng 14/1, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo dẫn đầu đã chính thức công bố kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại Ban thường vụ Quảng Ngãi.

Theo Công bố của Đoàn công tác số 3, trong thời gian kiểm tra từ ngày 1/1/2016 – 30/6/2019, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã làm khá tốt việc quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN). Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành 21 văn bản để cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, trong đó chú trọng các giải pháp phòng ngừa, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra, 5 cuộc giám sát; chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tiến hành 1 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với Đảng ủy Công an tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết các kiến nghị khởi tố của ngành Thanh tra. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác PCTN, chỉ đạo xử lý lại 2 vụ việc.

Trong kỳ kiểm tra, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã đưa 12 vụ án, vụ việc về kinh tế, chức vụ vào diện Ban Thường vụ chỉ đạo xử lý; chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc 7 vụ án, vụ việc. Đến nay, có 9 vụ án, vụ việc đã được giải quyết xong.

Cũng trong thời gian của kỳ kiểm tra, Quảng Ngãi có 3.075 tin tố giác, tin báo về tội phạm và 42 tin về kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra, giám sát về PCTN; trong đó 1 cuộc kiểm tra về việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết các kiến nghị khởi tố. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra 19 tổ chức đảng và 59 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó 2 tổ chức đảng và 22 đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 15 đảng viên, đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật 2 tổ chức đảng, 2 đảng viên; yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 5 đảng viên.

Ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 10.308 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 16.874 cơ quan, tổ chức cá nhân; phát hiện 6.220 cơ quan, tổ chức cá nhân có sai phạm với tổng số tiền trên 147 tỷ đồng và 887,84 ha đất các loại. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước là gần 75 tỷ đồng, 532,39 ha đất; ban hành 4.783 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 20  tỷ đồng; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự 22 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm kinh tế (trong đó chuyển sang  cơ quan điều tra 2 vụ việc đã được kết luận ở những năm trước và 06 vụ việc qua rà soát kết luận thanh tra kinh tế xã hội từ năm 2015 – 2018)…

Tại buổi làm việc, Đoàn Công tác đã nêu ra một số kiến nghị đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi như: tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc quán triệt, năm vững và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cũng như của tỉnh Quảng Ngãi về công tác PCTN.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh cần ban hành ngay văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đối với công tác PCTN nói chung, đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nói riêng, gắn với kiểm tra phục vụ sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát với Ban nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan để làm tốt công tác tham mưu, phát hiện xử lý tiêu cực, tham nhũng nói chung, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nói riêng; nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, chức vụ, nhất là trong các dự án trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Chú trọng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác nhằm góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí…/.

Tin, ảnh: Đình Tăng