Sáng 3/7, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 22 nhằm đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

leftcenterrightdel

 Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh

Báo cáo tại Hội nghị, Thành uỷ Đà Nẵng cho biết: Trong những tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội TP bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19. Trong bối cảnh đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan; kịp thời ban hành và triển khai Chỉ thị số 40-CT/TU về đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội ngay khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, với tinh thần vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện quyết liệt các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở những chỉ đạo quyết liệt trên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP cơ bản được kiểm soát tốt. Các hoạt động kinh tế - xã hội dần khôi phục, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường (số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 5 tăng gấp 2,5 lần so với tháng 4 và trong tháng 6 tăng 60% so với tháng 5; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 20,5% so với tháng trước đó).

Cùng với kết quả trên, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, gắn với thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng. Theo đó, nhiều kết quả nổi bật cũng được ghi nhận. Trong đó, Thành uỷ và UBND TP đã ban hành và triển khai 12 chương trình, kế hoạch chuyên đề cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW. Hoàn thành, trình Trung ương về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với thiết kế Chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030. Phối hợp trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng tại kỳ vừa qua.

TP cũng tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2020; trong đó tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ triển khai, khởi công nhiều công trình, dự án trọng điểm, quy mô lớn; phân nhóm các công trình, dự án đã, đang và sẽ triển khai để tập trung chỉ đạo, nhất là các công trình đang vướng về đền bù, giải tỏa, thực hiện thủ tục đầu tư. Nhờ đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 có chuyển biến tích cực, tăng so với cùng kỳ các năm; tổng giá trị giải ngân ước đạt 4.468 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch (6 tháng 2019 bằng 21% kế hoạch).

Cùng với kết quả trên, TP cũng tập trung chỉ đạo triển khai chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2020” với nhiều giải pháp linh hoạt; một số dự án lớn được khởi công và đưa vào hoạt động theo kế hoạch .

Với sự nỗ lực này, trong 6 tháng đầu năm, Đà Nẵng đã thu hút được 13.292,8 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 135,07 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài; trong đó cấp mới 55 dự án FDI với tổng vốn 118,5 triệu USD.

Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm đúng mức và thường xuyên, nhất là hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVD-19.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều suy giảm và đạt thấp

Bên cạnh những kết quả tích cực kể trên, Hội nghị cũng đã phân tích, đánh giá và nêu rõ nhiều hạn chế, khó khăn để có giải pháp chỉ đạo khắc phục trong những tháng còn lại của năm 2020.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, với những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, nhiều khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng không nhỏ cho đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng của TP. Trong đó, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều suy giảm và đạt thấp so với kế hoạch (tổng sản phẩm xã hội (GRDP) giảm 3,61%; tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ giảm 49,1%; tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm 26,2%; tổng mức bán lẻ giảm 2,8%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 10,9%; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 giảm 7,3%...); số lượng lao động mất việc làm tăng (tỷ lệ thất nghiệp 7,24%, 179 nghìn lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19); tổng thu ngân sách đạt thấp, chỉ bằng 36,4% dự toán...

Trong khi đó, việc triển khai thủ tục đầu tư một số dự án, tiến độ giải tỏa, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn triển khai còn khá chậm; việc giải quyết, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong triển khai dự án kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút đầu tư các dự án.

Cùng với khó khăn trên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng qua tại Đà Nẵng có nguy cơ phức tạp, nhất là trong điều kiện có nhiều lao động thất nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tập trung tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp

Trên cơ sở những kết quả của 6 tháng đầu năm và dự báo tình hình 6 tháng cuối năm, Hội nghị xác định tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP.

Theo đồng chí Trương Quang Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, trong 6 tháng cuối năm, cả hệ thống chính trị và toàn dân TP sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh triển khai các dự án đã cam kết đầu tư tại Tọa đàm mùa Xuân năm 2019; chuẩn bị đảm bảo nội dung và các điều kiện tổ chức Diễn đàn đầu tư năm 2020, nhất là xây dựng danh mục các dự án để kêu gọi thu hút đầu tư; triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ của Trung ương, TP đối với doanh nghiệp, từng bước ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

TP cũng sẽ triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình kích cầu du lịch, thương mại, khuyến khích mua sắm, tiêu dùng nội địa. Tăng cường liên kết với các địa phương để thu hút du khách, phát triển du lịch nội địa. Sớm ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển du lịch, dịch vụ gắn với phát triển kinh tế về đêm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án, công trình điểm đến phục vụ du lịch …

Tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố. Khẩn trương phối hợp với các cơ quan Trung ương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tập trung rà soát các nguồn thu; triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu; phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu cao nhất. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và ưu tiên nguồn lực đầu tư các dự án phục vụ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Tiến hành rà soát đối với 46/82 công trình, dự án trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 đang thực hiện thủ tục và chưa triển khai để có giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục đôn đốc thực hiện hoặc đề xuất chuyển sang giai đoạn tiếp theo (2021-2025) đối với các dự án chưa đủ điều kiện triển khai trong giai đoạn hiện nay. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chào mừng Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; các dự án bức thiết về đảm bảo nguồn nước, xử lý ô nhiễm môi trường; các dự án trọng điểm về giao thông...

Tiếp tục quan tâm đầu tư, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di tích trên địa bàn. Tổ chức tốt Hội nghị sơ kết các chương trình thành phố “5 không”, “3 có” và “4 an” gắn với thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về văn hóa, văn minh đô thị. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiên tốt các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh COVID-19; hoàn thành Kế hoạch sửa chữa nhà ở người có công năm 2020./.

Bài, ảnh: Đình Tăng