Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: HD)

Thực hiện Chương trình kiểm tra số 108-CTr/TW, ngày 05/01/2019 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định tại Quyết định số 173-QĐ/TW, ngày 08/7/2008 của Bộ Chính trị về “Ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư”; Quyết định số 1156-QĐNS/TW ngày 01/4/2019 của Ban Bí thư về thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, chiều 25/6, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1156 của Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra và thống nhất lịch làm việc của Đoàn kiểm tra tại các tổ chức đảng trực thuộc.

Khẳng định Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng luôn quan tâm tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, nhờ có sự quyết liệt này mà hàng năm đã phát hiện nhiều tổ chức Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên ở trung ương và địa phương từ đương chức đến về hưu vi phạm quy định của Đảng và bị kỷ luật. Đặc biệt thời gian qua, cùng với sự vào cuộc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong xem xét các vi phạm, sai phạm của các tổ chức Đảng, các cá nhân thì các Bộ, ban, ngành và các địa phương cũng vào cuộc mạnh mẽ để điều tra, xét xử những vụ án tham nhũng lớn, đi đến cùng những vụ việc tham nhũng, lãng phí mà nhân dân phản ánh. Điều này cho thấy Đảng vừa xây dựng, vừa chỉnh đốn, vừa củng cố kiện toàn và không có vùng cấm trong xử lý vi phạm, từ đó tạo được niềm tin trong nội bộ và niềm tin của nhân dân với Đảng ngày càng vững mạnh.

Nhấn mạnh đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc kiểm tra sẽ giúp các cơ quan, đơn vị phòng ngừa, khắc phục những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đặc biệt tuyệt đối không gây khó khăn đến hoạt động cho các đơn vị đến kiểm tra. Đồng thời việc kiểm tra phải giúp các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện những nhân tố mới, những điển hình mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, cần khắc phục của các Đảng bộ được kiểm tra và khẳng định việc thực hiện nghiêm túc của cán bộ, đảng viên trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Để quá trình kiểm tra diễn ra thuận lợi, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo xây dựng Báo cáo kết quả tự kiểm tra gửi cho Đoàn Kiểm tra theo đúng Đề cương và dựa trên cơ sở gợi ý chung của Ban Bí thư. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn tiến hành nghiên cứu, xác minh, tìm hiểu thêm ở 5 tổ chức Đảng trực thuộc theo lịch đã thống nhất, gồm: Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đảng ủy Sở Tài chính; Thành ủy TP. Kon Tum; Huyện ủy Đắc Hà.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị luôn có nhận thức đầy đủ và tin tưởng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị thực hiện tốt vai trò nêu gương trong triển khai nhiệm vụ và thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm.

“Việc tiến hành kiểm tra sẽ diễn ra theo đúng tinh thần dân chủ, nghiêm túc, chân thành, thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong suốt quá trình kiểm tra”, đồng chí Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Hương Diệp