Cụ thể, với 97,5% thông qua (80/82 đại biểu, 2 đại biểu vắng mặt), đồng chí Hồ Đức Phớc được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.


Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ảnh: Báo Nghệ An

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh đối với đồng chí Cao Thị Hiền để nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Cao Thị Hiền được Thường trực HĐND tỉnh khoá XVI giới thiệu vào danh sách bầu cử vị trí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu, Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Cao Thị Hiền được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

HĐND tỉnh cũng biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung đồng chí Lê Minh Thông vào vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016./.

PV