Ngày 16/5, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết Nghị quyết 25-NQ/TW làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3/6/2013, về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết đến cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện; Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chương trình thực hiện Nghị quyết. Cấp ủy đảng các cấp kịp thời lãnh đạo học tập, quán triệt, phổ biến Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.

Triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp chính quyền của tỉnh ban hành nhiều văn bản về công tác dân vận và những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân; tổ chức tiếp công dân định kỳ, ban hành quy chế tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát và phản biện xã hội với nội dung, phương thức từng bước được đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham gia thảo luận nhiều vấn đề về thông qua công tác dân vận, các cấp, ngành góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị; đảm bảo an sinh xã hội, tạo các bước đột phá cho người dân thoát nghèo bền vững, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Tỉnh ủy Kon Tum tập trung xây dựng lực lượng cán bộ cơ sở, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp tục triển khai, duy trì thường xuyên đội ngũ cán bộ bám cơ sở thực hiện chủ trương “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân, xem đây là công việc xuyên suốt.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, tỉnh cần tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của dân như: Giải phóng đền bù, các chế độ chính sách…; những vấn đề còn phức tạp cần được quan tâm, tiếp tục giải quyết dứt điểm trong thời gian tới; tiếp tục quan tâm đến các giải pháp thoát nghèo khi áp dụng đạt được kết quả cao ở Kon Tum. Thay đổi sinh kế là một trong những giải pháp thoát nghèo bền vững nhất, nhất là các mô hình phát triển kinh tế, sản xuất phù hợp với tình hình địa phương…

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, thúc đẩy hệ thống chính trị làm công tác dân vận; các cấp ủy đảng cần phải quan tâm và thực hiện sâu sắc công tác dân vận, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng. Việc giải quyết công tác đền bù, giải quyết các chế độ, chính sách… phải làm đúng quy trình, quy định của Nhà nước, công khai minh bạch với người dân theo cơ chế người dân làm chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân…

Trước đó, Đoàn công tác đã làm việc với Huyện ủy Đăk Hà, Ban Dân tộc tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ở các địa phương, đơn vị trên./.

Tin, ảnh: Phi Em