Ngày 31/3, Thành ủy Hà Nội ra Thông báo số 2537-TB/TU, kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 14 (từ ngày 30/3 - 5/4) và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cấp, các ngành từ thành phố (TP) xuống cơ sở tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy và Ban Chỉ đạo công tác Phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút corona (COVID-19) TP, đặc biệt là Thông báo kết luận số 172-TB/TƯ ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29/3/2020, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với 5 TP trực thuộc Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19.

leftcenterrightdel
 Hà Nội thống nhất chủ trương cắt giảm thêm 5% kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan TP để dành cho phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh:TA) 

Đáng chú ý, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung phát hiện sớm các trường hợp nhiễm COVID-19; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu tối đa lây lan, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, hạn chế tối đa ca mắc và tử vong do dịch. Cả hệ thống chính trị TP tập trung chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Trong đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền “Lời kêu gọi toàn dân chung sức chống dịch COVID-19” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hôi từ TP đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền rộng rãi các giải pháp, chủ động dự báo cả tình huống xấu nhất để có chuẩn bị tốt nhất và đạt hiệu quả phòng, chống dịch cao nhất; tập trung thông tin tạo sự đồng thuận, tin tưởng và tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của nhân dân; kịp thời biểu dương và khen thưởng các điển hình tiên tiến, làm lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ và các giá trị tốt đẹp của dân tộc, tránh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân Thủ đô…

Thường trực Thành uỷ Hà Nội giao Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo rà soát, cập nhật phương án phòng, chống dịch trên địa bàn và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 133/TP-VPCP ngày 29/3/2020 để xây dựng phương án, sẵn sàng triển khai phong toả diện rộng trên địa bàn TP khi cần thiết. Chỉ đạo các ngành chức năng đảm bảo nguồn lực, nhất là lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong mọi tình huống; xử lý nghiêm việc đầu cơ, tăng giá vật tư y tế và lương thực thực phẩm.

Đặc biệt thống nhất chủ trương cắt giảm thêm 5% kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan TP (trong 9 tháng cuối năm 2020), trên cơ sở triệt để tiết kiệm kinh phí từ việc dừng các hoạt động lễ hội, hội họp, đi công tác nước ngoài, văn hóa thể thao, giải trí... của các cơ quan để dành kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và dự phòng cho phương án giảm thu ngân sách thành phố.

Giao Ban Cán sự đảng UBND TP phối hợp với Đảng đoàn HĐND TP triển khai và giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật. Giao Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội, Đảng bộ các tổng công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước có cổ phần chi phối thực hiện tiết giảm ít nhất 5% chi phí hoạt động trên cơ sở cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Đồng thời, giao Ban cán sự đảng UBND TP chủ trì, phối họp với Đảng đoàn HĐND TP và Uỷ ban MTTQ TP, Ban Dân vận Thành ủy, Liên đoàn Lao động TP rà soát những trường hợp người lao động khó khăn, mất việc làm, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (bao gồm cả người lao động tại các doanh nghiệp tư nhân, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, cơ sở giáo dục ngoài công lập) và đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù (ngoài các quy định của Chính phủ) đối với các trường hợp trên. Việc chỉ đạo triển khai đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và giám sát việc thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Thường trực Thành uỷ, lãnh đạo TP Hà Nội chia sẻ với khó khăn của bệnh viện Bạch Mai và sẵn sàng hỗ trợ mọi đề nghị của bệnh viện để cùng phối hợp, quyết tâm dập dịch tại vì tình hình chung của Thủ đô và cả nước.

Về công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, Thường trực Thành uỷ Hà Nội đề nghị, các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Trung ương tại Điện mật ngày 26/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư và Điện mật ngày 26/3/2020 cùa Ban Thường vụ Thành ủy. Tạm hoãn việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở cho đến khi có chỉ đạo mới để phòng ngừa lây lan và tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian tạm dừng tổ chức Đại hội, cấp ủy các cấp tập trung nghiên cứu hoàn thành Văn kiện Đại hội và tham gia góp ý cho Văn kiện Đại hội cấp trên đảm bảo chất lượng, trí tuệ.../.

Trung Anh