Bốn tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nam Định năm 2017 nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Báo cáo của tỉnh Nam Định cho biết, thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn duy trì, đẩy mạnh thi đua trên mọi lĩnh vực. Nổi bật là các phong trào thi đua “Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ mới vào sản xuất”; “Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”; “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, cánh đồng lớn”; “Dạy tốt, học tốt”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Đặc biệt, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới những năm qua nhạn được sự hưởng ứng tích cực, hiệu quả của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Theo thống kê của tỉnh, đến nay nhân dân Nam Định đã góp gần 3.000 ha đất nông nghiệp, trị giá khoảng 6.000 tỷ đồng, hơn 200 ha đất thổ cư, giá trị hơn 1.000 tỷ đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh đã có 200/209 xã, thị trấn và 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới...

Từ các phong trào thi đua yêu nước và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, như: Huyện Hải Hậu - đơn vị đã 3 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng; vị 39 năm liên tục là điển hình văn hóa cấp huyện của cả nước; là một trong những huyện đầu tiên đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định là đơn vị 23 năm liên tục dẫn đầu toàn quốc về kết quả, chất lượng giáo dục. Nhân dân và cán bộ xã Hải Phương (Hải Hậu), Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu, Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Nhiều cá nhân tiêu biểu của tỉnh được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Tại lễ tuyên dương, 4 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nam Định năm 2017 (Văn phòng UBND tỉnh Nam Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nam Định và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định) đã được nhận Cờ thi đua của Chính phủ: 22 tập thể, 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, tuyên dương, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong đề nghị, Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh và bền vững” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhấn mạnh, các địa phương, đơn vị trong tỉnh cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư vào tỉnh; thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cũng lưu ý các phong trào thi đua phải gắn liền với thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khuyến khích, động viên những mô hình hay, cách làm sáng tạo, chấn chỉnh những việc làm chưa đúng, kém hiệu quả, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định../.

 

Tin, ảnh: Nam Dương