Đợt hoạt động nhằm giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; các sinh hoạt chuyên đề về nội dung, giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của bản thân tại địa phương, đơn vị; chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng.


Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(Ảnh minh họa: Minh Châu)

Triển khai học tập các bài học lý luận chính trị trong đoàn viên; các diễn đàn, tọa đàm về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thấm nhuần những tư tưởng của Di chúc; tổ chức hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III; hội thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam “Tự hào Việt Nam” lần thứ II.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống báo chí trong và ngoài Đoàn, tăng cường tin, bài trên các trang tin thông tin điện tử tổng hợp của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc nhằm giới thiệu về nội dung, ý nghĩa lịch sử Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu bật những đóng góp của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước trong quá trình đổi mới của đất nước gắn với việc thực hiện Di chúc.

Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền như video clip, phim ngắn… tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube) của Đoàn, Hội, Đội và của đoàn viên, thanh thiếu niên về ý nghĩa lịch sử của Di chúc, đặc biệt là các hành động đẹp, gương người tốt, việc tốt thông qua việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

Thực hiện tái bản, xuất bản mới bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh tuyên truyền trong thế hệ trẻ; tổ chức ngày hội sách trong toàn Đoàn, trong đó có các hoạt động tìm hiểu, thi kể chuyện, trao đổi về Di chúc, lời căn dặn của Bác đối với thanh thiếu nhi. Thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin trên mạng internet giới thiệu về các tư liệu liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ.

Được biết, ngay trong tháng 01/2019, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” gắn với phát động "Năm Thanh niên tình nguyện" gồm các nội dung chính: dâng hương tưởng niệm tại nhà lưu niệm, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; triển khai các công trình thanh niên tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội.

Trong Tháng Thanh niên 2019 (tháng 3) và Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2019, các cấp bộ Đoàn sẽ triển khai các hoạt động tình nguyện, tổ chức các hành trình giáo dục truyền thống về thăm các địa danh, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên với chủ đề “Công trình thanh niên làm theo lời Bác”, chú trọng tới các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, đối tượng học sinh, sinh viên, công nhân trong nước, đối tượng thanh niên, sinh viên học tập ở nước ngoài.

Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” và các hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức vào dịp sinh nhật Bác 19/5…

Minh Châu