Trong 3 ngày 27-29/7, Đảng bộ huyện Phú Lộc đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

leftcenterrightdel
Đại  biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy, nhiều dự án sản xuất công nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn Phú Lộc đã được triển khai và đi vào hoạt động. Nông nghiệp phát triển theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng biển và đầm phá, sản xuất theo hướng hàng hóa. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị và nông thôn thay đổi rõ rệt.

 Trong giai đoạn mới, huyện xác định chuyển dịch kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Trong đó, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và công nghiệp sẽ tạo bước đột phá cho nền kinh tế. Phấn đấu tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm khoảng 63%, thu hút 50% tổng lao động xã hội; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng tạo bước phát triển đột phá cho nền kinh tế. Phấn đấu lao động công nghiệp sẽ chiếm 34%...

 Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, Phú Lộc có 9 chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tỷ trọng ngành dịch vụ tăng từ 53,8% năm 2015 lên 60,3% năm 2020, doanh thu du lịch tăng bình quân 8,1%/năm. Đối với vùng kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đến nay đã thu hút được 44 dự án với tổng số vốn đăng ký 76.146 tỷ đồng, trong đó có 20 dự án du lịch với tổng vốn đăng ký 66.938,9 tỷ đồng...

 Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện sẽ tập trung xây dựng, phát triển khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô sớm trở thành đô thị động lực, là cực tăng trưởng kinh tế về phía Nam; chú trọng khai thác Lăng Cô - Vịnh biển đẹp thế giới, Khu du lịch quốc gia Cảnh Dương - Bạch Mã - Lăng Cô - Hải Vân, vùng bờ biển đầm phá, suối, thác để phát triển đa dạng các loại hình du lịch và dịch vụ. Song song, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên các ngành nghề chế biến, sử dụng nguyên vật liệu, lao động tại chỗ. Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới. Cần xác định phát triển thủy sản là ngành kinh tế quan trọng; nghiên cứu hình thành vùng chuyên canh tập trung, cánh đồng mẫu lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp và khai thác thế mạnh từ kinh tế rừng. Chú trọng phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng lao động cho Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, các khu, cụm công nghiệp.

 Đảng bộ huyện sẽ đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh và xây dựng chính quyền điện tử, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị...

 Phú Lộc là huyện có địa bàn rộng, trọng yếu, do đó, Đảng bộ huyện sẽ gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác đối thoại, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ động phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu. Trước tình hình dịch COVID - 19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng bộ huyện sẽ huy động cả hệ thống chính trị tiến hành các giải pháp, biện pháp quan trọng, cấp bách đảm bảo công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh trước những diễn biến mới.

 Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Lộc./.

Tin, ảnh: Đắc Phương