leftcenterrightdel
Đảng bộ TP. Tây Ninh chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Ngày 09/7, Đảng bộ TP.Tây Ninh chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm đề nghị Đảng bộ thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ mới cần xác định cho được những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá phát triển tương xứng với vị trí, vai trò là trung tâm về kinh tế chính trị, văn hoá xã hội. Từ đó thúc đẩy sự phát triển và góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đề ra; trong đó, chú trọng phát triển mạnh mẽ về thương mại, dịch vụ, hạ tầng đô thị, chấn chỉnh trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tạo sự chuyển biến tích cực mang tính đột phá về cải cách hành chính, môi trường đầu tư thật sự thông thoáng, phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân. Quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là chú trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Cùng với đó, chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm cũng chỉ ra một số mặt hạn chế của Đảng bộ Thành phố Tây Ninh trong thời gian qua như: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh là trung tâm của tỉnh. Tốc độ phát triển và tỷ lệ đô thị vẫn còn chậm, nhất là chưa thể hiện rõ tư duy, tầm nhìn trong các quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, môi trường đầu tư. Cải cách hành chính, cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông, công tác quản lý đô thị, quản lý tài nguyên môi trường vẫn còn bất cập, hạn chế....

Nhiệm kỳ 2015-2020 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thành phố đạt được những thành tựu nhất định, làm tăng thêm niềm tin, sự phấn khởi của Nhân dân để Đảng bộ và Nhân dân Thành phố tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Trong nhiệm kỳ qua, tốc độ phát triển tổng giá trị sản xuất vượt Nghị quyết đề ra, đạt 5,83% (Nghị quyết 5%), chất lượng phát triển luôn được cải thiện, đi vào chiều sâu, cơ cấu hợp lý, nâng cao giá trị trên từng lĩnh vực, sản phẩm…

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua công tác phát triển đảng viên đạt được kết quả tích cực, chỉ tiêu phát triển đảng hàng năm luôn vượt kế hoạch, đạt 730 đảng viên, tăng 82,5% so với Nghị quyết (NQ đề ra 400 đảng viên). Tỷ lệ đảng viên so với dân số đến năm 2020 là 4,13%.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Tây Ninh đề ra dự thảo chương trình hành động, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao năng lực phục vụ doanh nghiệp, người dân; xây dựng đô thị đạt chuẩn Thành phố loại II theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện. Đồng thời, thực hiện hoàn thành thắng lợi 16 chỉ tiêu chủ yếu và các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngành được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung, chỉ tiêu quan trọng; đồng thời trình bày tham luận liên quan đến các giải pháp lãnh đạo thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội...; tiến hành thảo luận tại Tổ toàn bộ các văn bản trình ra Đại hội./.


Tin, ảnh: HT