Ảnh minh họa

Theo đó, dự kiến trong tháng 3/2018 triển khai thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN các đơn vị sử dụng lao động do văn phòng BHXH thành phố quản lý thu thông qua thanh toán điện tử với Ngân hàng Nông nghiệp PTNT chi nhánh Bắc Hà Nội. Tiến tới tháng 7/2018 triển khai thực hiện thanh toán điện tử đối với tất cả tài khoản thu tại các hệ thống Ngân hàng thương mại có ký hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN với BHXH thành phố Hà Nội.

Trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHXH quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ có liên quan tiếp tục phối hợp với cơ quan Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân cho người hưởng đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định.

Để đảm bảo trong thời gian 2018 – 2020, công tác chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp đạt cấp độ 4, các phòng nghiệp vụ có liên quan phối hợp với đơn vị viết phần mềm triển khai các tiện ích trên các phần mềm TST, phần mềm xét duyệt chế độ ngắn hạn, phần mềm kế toán để chuẩn bị cho công tác chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe vào tài khoản cá nhân người lao động.

Ngoài ra, nhằm thông tin một cách rộng rãi về lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới 100% người hưởng nhận bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản, tăng nhanh tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân, BHXH thành phố phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, BHXH quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan Bưu điện, các hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với người hưởng. Đối với viên chức BHXH thành phố, BHXH quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tăng cường sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tài khoản như thực hiện chuyển khoản trực tiếp trên máy ATM, sử dụng thanh toán qua POS, sử dụng các dịch vụ thanh toán khác./.

Minh Thư