Chợ phiên là một trong những nét đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc bộ (Ảnh minh họa: HM)

À uôm tiếng ếch ráng chiều

Vi vu những tiếng sáo diều võng xa

Bi bô tiếng trẻ lên ba

Đắm say một khúc thôn ca xóm ngoài 

 

Cành đưa theo gió lá bay

Heo may gọi rét những ngày cuối thu

Mơ màng một tiếng chim gù

Nỉ non tiếng dế hát ru canh chày

 

Sương giăng vương giọt lá cây

Vu vơ gà gáy gọi ngày mai lên

Ồn ào một góc chợ phiên

Nhặt khoan tiếng mõ gọi thềm cửa ai

Thinh không một tiếng chuông dài

Đông ken đóng cửa đợi ngày mai lên...

Lê Văn Khoa