Đó là đánh giá của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn Kiểm tra tại hội nghị thông báo kết quả kiểm tra đối với Đài Tiếng nói Việt Nam diễn ra chiều ngày 2/11, tại Hà Nội.

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra; đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trưởng Đoàn Kiểm tra Tòng Thị Phóng phát biểu kết luận tại Hội nghị - ảnh: HM

Thực hiện Quyết định số 716-QĐNS/TW, ngày 29/3/2018 thành lập Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị năm 2018, kiểm tra sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo Kế hoạch, Chương trình làm việc, Đoàn tiếp nhận nghiên cứu Báo cáo tự kiểm tra của Đài Tiếng nói Việt Nam và các tài liệu liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW.

Trong quá trình thẩm tra, xác minh để làm rõ thêm một số nội dung trong Báo cáo tự kiểm tra của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn đã nghiên cứu tài liệu, làm việc với 5 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Đài Tiếng nói Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc Quyết định số 716-QĐNS/TW ngày 29/3/2018 của Bộ Chính trị và Kế hoạch ngày 14/5/2018 của Đoàn Kiểm tra số 716 của Bộ Chính trị, đã chuẩn bị Báo cáo tự kiểm tra theo đúng nội dung hướng dẫn của Đoàn Kiểm tra; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng được chỉ định làm việc với Đoàn kiểm tra chuẩn bị báo cáo, nội dung, thành phần làm việc đúng với yêu cầu của Đoàn.

Qua làm việc với các đơn vị trực thuộc Đài, Đoàn Kiểm tra nhận thấy cấp ủy của các tổ chức đảng trực thuộc Đài thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình rất cao. Hầu hết các đồng chí cấp ủy của các đơn vị đều phát biểu thẳng thắn, đánh giá trung thực những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong triển khai thực hiện Nghị quyết 04 và Chỉ thị 05 của đơn vị, nhất là những vấn đề mà các thành viên trong Đoàn Kiểm tra tìm hiểu; đồng thời cũng thể hiện tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu, bổ sung những nội dung mà báo cáo gửi Đoàn Kiểm tra chưa đề cập đầy đủ. 

Các cấp ủy của tổ chức đảng trong Đài nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết 04 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; từ đó có quyết tâm chính trị và cách làm phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị nên đã mang lại hiệu quả thiết thực trong triển khai, nhiệm vụ chính trị, tạo sự đoàn kết trong đơn vị, điển hình như: Chi bộ VOV 4, Ban Thư ký Biên tập và thực chất. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng nâng lên rõ rệt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng đoàn Kiểm tra đã đánh giá: Đài Tiếng nói Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết 04, Chỉ thị 05, các kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản của Trung ương nghiêm túc, bài bản, kịp thời bằng nhiều hình thức sinh động, sát với đặc điểm, tình hình của các đơn vị và cán bộ, đảng viên của Đài; đồng bộ kế hoạch và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, thống nhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện các giải pháp nêu trong Nghị quyết 05 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Đặc biệt đã đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc rà soát quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra, chương trình làm việc toàn khóa, hàng năm và đưa các sinh hoạt đảng đi vào nền nếp và thực chất. Các ban, đơn vị của Đài tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền theo hướng “lấy thính giả, khán giả, độc giả” làm trung tâm; mở rộng các hình thức liên kết, xã hội hóa; đổi mới các format chương trình, khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực.

Toàn cảnh hội nghị - ảnh: HM

Kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 04 và Chỉ thị 05 ở Đài Tiếng nói Việt Nam được thể hiện khá rõ nét. Cơ cấu tổ chức và bộ máy Đài Tiếng nói Việt Nam được tinh gọn, hiệu quả hơn; công tác tổ chức cán bộ được thực hiện bài bản, khách quan, minh bạch và trách nhiệm. Công tác xây dựng Đảng ở Đài đã thực chất hơn, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đài Tiếng nói Việt Nam thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn Kiểm tra Tòng Thị Phóng cũng nêu những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết 04 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Một số chi ủy, chi bộ còn lúng túng trong triển khai xây dựng, cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04 và Chỉ thị 05.  Kết quả thực hiện một số giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 5 và Chỉ thị 05 đề ra còn chưa thực sự rõ nét. Nội dung sinh hoạt thường kỳ ở một số chi bộ còn hình thức; Nội dung sinh hoạt chuyên đề còn đơn điệu. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng ở một số chi bộ chưa được quan tâm; việc tự phê bình và phê bình của đảng viên có nơi thực hiện chưa nghiêm túc, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Đồng thời, đề nghị thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và các cấp ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục hạn chế đã nêu. Đồng chí Tòng Thị Phóng yêu cầu tiếp tục tập trung thực hiện dứt điểm nội dung Đoàn kiểm tra đã nêu trong dự thảo báo cáo. Sau buổi làm việc này, Đoàn kiểm tra sẽ hoàn thiện bản báo cáo, trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến.

Tiếp thu những ý kiến của đồng chí Tòng Thị Phóng và các nội dung thông báo của Đoàn Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định: Ban Thường vụ Đảng ủy Đài sẽ quyết tâm khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu; từ đó tập trung triển khai nội dung thông báo của Đoàn Kiểm tra đến từng chi bộ để sớm khắc phục. Cùng với đó, trên cơ sở những việc đã làm được trong thời gian qua sẽ phát huy, đổi mới mạnh mẽ về nội dung, kỹ thuật công nghệ… đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả./.

Quang Hưng