Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã có buổi họp thông qua báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động.

Ông Bùi Thanh Nhân, Bí thư Chi bộ Công đoàn các KCN tỉnh trao quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên mới

Theo báo cáo của BCĐ thị xã, qua triển khai học tập chuyên đề về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” đã có trên 3.100 lượt đảng viên tham gia học tập (trừ những đảng viên được miễn sinh hoạt) và 2.200 lượt cán bộ công chức tham gia học tập. 100% các chi, Đảng bộ, đảng viên, cán bộ công chức xây dựng nội dung chủ đề “làm theo” gắn với thực hiện nhiệm vụ, công tác, phù hợp với chủ đề của năm. 100% chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy xây dựng quy chuẩn đạo đức phù hợp với đặc điểm của cơ quan đơn vị và đóng thành tấm bảng lớn đặt ở nơi trang trọng của trụ sở làm việc, cơ quan, trường học và văn phòng khu ấp.

Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng cơ sở Đảng cuối năm, hầu hết các chi, Đảng bộ cơ sở đều gắn nội dung thực hiện cuộc vận động với các nội dung thực hiện nhiệm vụ trong năm. Đối với cán bộ, đảng viên trong việc kiểm điểm đánh giá cuối năm đã đưa được nội dung học tập và làm theo Bác vào bản kiểm điểm đánh giá.