Quang cảnh tại hội thảo. (Ảnh: KC)

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận và đánh giá thực tiễn việc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; thực trạng ban hành quyết định xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh; thực trạng xét xử các vụ án hành chính liên quan đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường...

Ông Nguyễn Đức Hiếu, đại diện Chi Cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường về cơ bản đã đầy đủ và đồng bộ. Tuy nhiên,hiện nay, cơ chế để các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở địa phương giám sát nhanh việc xả thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn về phương tiện, máy móc, quy định về trình tự thực hiện. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp trong làng nghề sản xuất nhỏ lẻ, manh mún quy mô gia đình và mang tính lịch sử để lại. Vì vậy, việc chấp hành pháp luật về xử phạt hành chính còn hạn chế, trong khi chế tài để áp dụng cưỡng chế quyết định hành chính hiện tại không đảm bảo tính khả thi...

Ông Hiếu kiến nghị, thời gian tới, Quốc hội cần sớm sửa đổi các văn bản luật, đảm bảo tính thống nhất giữa quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai và Luật Bảo vệ môi trường. Chính phủ có biện pháp về bảo vệ môi trường nhiều lần bằng các hình thức như ngừng cung cấp điện, nước; đồng thời đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành, trong đó bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành cho Chi cục bảo vệ môi trường, bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với chức danh Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường...

Theo đại diện huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, trên địa bàn huyện tập trung nhiều làng nghề với nhiều loại hình, ngành nghề từ lâu và một số ngành nghề mới như thu mua, phân loại phế liệu... Tuy vậy, những ngành nghề này cũng tiềm ẩn, phát sinh nhiều nguy cơ rủi ro cao, sự cố môi trường và các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có chiều hướng gia tăng về số vụ việc và có nhiều tính chất phức tạp. Từ 2015 đến nay, UBND huyện và Công an huyện Yên Phong đã xử phạt 98 vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đại diện huyện Yên Phong cũng kiến nghị, thời gian tới, các cơ quan chức năng cần có quy định về chế độ hỗ trợ, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị chuyên dùng, tiền công cho đội ngũ thực thi nhiệm vụ ngoài giờ hành chính cũng như động viên, khen thưởng kịp thời để bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp tỉnh cần tăng cường chủ trì, tham mưu các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập huấn chuyên sâu về công tác xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ cơ sở../.

Kim Chiến