Đáng chú ý, với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, viên chức Trung tâm đã không ngừng học hỏi, tự hoàn thiện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đúc rút những kinh nghiệm từ thực tế để giải quyết công việc tốt hơn.

Cán bộ, công nhân viên Trung tâm (Ảnh: P.V)

Ngược dòng thời gian, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội trong thời kỳ đổi mới, ngày 06/11/1998, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 293/1998/QĐ.UB về việc thành lập Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức đấu giá các loại tài sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, các loại tài sản do các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu đấu giá theo quy định của pháp luật; Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; Trung tâm còn giúp đỡ tổ chức, cá nhân thực hiện việc tư vấn, làm các thủ tục pháp lý trong việc lập hồ sơ bán đấu giá tài sản; Thực hiện dịch vụ chuyển quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Những năm gần đây, nền kinh tế thị trường gặp nhiều khó khăn, tài sản bảo đảm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị “đóng băng” trong một thời gian dài, làm hoạt động của các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại cũng khó khăn theo. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp; sự tư vấn, giúp đỡ về mặt pháp luật của Trung tâm, các ngân hàng thương mại cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, Trung tâm đã  hỗ trợ tích cực các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc bán đấu giá tài sản, thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Hoạt động đấu giá tài sản ngày càng phổ biến và rộng rãi, góp phần cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước. Công tác đấu giá tài sản đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, từ tỉnh đến địa phương đã chấp hành các quy định về đấu giá. Do đó, các cuộc đấu giá đều do Đấu giá viên điều hành, các thành viên Hội đồng đấu giá tài sản đã thực hiện việc giám sát theo đúng quy định, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức đấu giá.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã mở rộng mối quan hệ công tác và ký kết hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, tạo được uy tín trong hoạt động đấu giá tài sản. Thực hiện hoạt động tổ chức đấu giá tài sản đúng quy trình, thủ tục luật định, đáp ứng nhu cầu ở địa phương. Số tiền thu được từ các cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất được nộp vào ngân sách Nhà nước, không để thất thoát và tồn đọng. Giá trị tài sản bán luôn vượt cao hơn nhiều so với giá khởi điểm. Có thể khẳng định rằng việc đấu giá tài sản và đấu giá quyền sử dụng đất ở các địa phương do Trung tâm thực hiện đạt yêu cầu và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đấu giá quyền sử dụng đất không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, là một trong những hình thức khai thác, sử dụng đất đai hiệu quả và tiết kiệm.

Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính, cơ quan Tài chính các cấp tổ chức đấu giá kịp thời nhiều tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, góp phần bảo đảm tỉnh nghiêm minh của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và bổ sung vào nguồn thu của ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực này.

Đáng chú ý là trong triển khai thực hiện Luật đất đai năm 2013, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai tích cực phối hợp với các ngành, các cơ có liên quan tổ chức nhiều phiên đấu giá quyền sử dụng đất lớn thành công. Tổng giá trị quyền sử dụng đất, cho thuê đất được đấu giá tại Trung tâm từ năm 2015 đến năm 2017 như sau: Giá khởi điểm: 500.847.751.320 đồng; Giá đấu giá: 563.766.873.502 đồng; Chênh lệch: 62.919.122.182 đồng.

Ngoài các tài sản nêu trên, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai còn tổ chức nhiều phiên đấu giá tài sản Nhà nước, tài sản theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh và các tài sản khác theo quy định. Tổng giá trị tài sản đấu giá của Trung tâm từ năm 2011 đến nay đạt gần 1.500 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành Tư pháp giao cho; xứng đáng là địa chỉ tin cậy cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh./.

PV