Đoàn công tác Bộ KH&ĐT làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về tình hình triển khai vốn đầu tư công 2019 (Ảnh: P.V)

Theo đó, tại cuộc làm việc, báo cáo với Đoàn công tác, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2019, tổng các nguồn vốn đầu tư công toàn tỉnh hơn 5.289 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 1.466 tỷ đồng (vốn chương trình MTTQ hơn 652 tỷ đồng; vốn hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu hơn 500 tỷ đồng; vốn trái phiếu chính phủ 150 tỷ đồng và vốn ODA hơn 160 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 3.823 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và thực hiện giải ngân vốn được giao. Kết quả, đến ngày 30/6/2019, ước giải ngân đạt 2.299 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch năm; trong đó ngân sách trung ương đạt 51% kế hoạch và ngân sách địa phương đạt 45% kế hoạch.

Về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB): UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo và  hạn chế việc phát sinh nợ đọng XDCB. Đến ngày 31/12/2018, tổng nợ đọng XDCB trên toàn tỉnh hơn 300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 vẫn còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án còn chậm. Bên cạnh đó, một số dự án chuyển tiếp có khả năng đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng chưa được Trung ương giao vốn chính thức như: Cầu Cửa Đại, đường Ba Tơ – Ba Trang – Ba Khâm, Cảng Bến Đình,…

Từ những vướng mắc trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất Bộ KH&ĐT xem xét, sớm giao kế hoạch vốn năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương (354 tỷ đồng); đề xuất Trung ương sớm bố trí nguồn lực đầu tư hoàn thiện tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh (hỗ trợ 800 tỷ đồng để đầu tư đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh); xem xét, hỗ trợ vốn để thực hiện dự án trung tâm y tế Quân – Dân y kết hợp huyện Lý Sơn; việc giao chi tiết vốn NSTW để hỗ trợ tỉnh có huyện thoát nghèo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…

HNV