Ảnh minh hoạ. (Ảnh: N.T)

Tại Đại hội, các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ như kết quả hoạt động năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, ngân sách hoạt động cho Ban đại diện Quỹ năm 2018, bầu thành viên bổ sung Ban đại diện Quỹ, lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ năm 2017,… đã được các nhà đầu tư nhất trí thông qua.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ BVFED, Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt đã đánh giá cao những nỗ lực của Baoviet Fund trong việc bám sát diễn biến thị trường để đưa ra các quyết định phù hợp, góp phần gia tăng hiệu quả cho quỹ. Cụ thể, tính đến hết 31/12/2017, NAV/CCQ của Quỹ BVFED đạt 16.142 đồng, tăng trưởng 47,5% so với thời điểm cuối năm 2016. Với kết quả này, Quỹ BVFED trở thành quỹ mở cổ phiếu có kết quả hoạt động tốt nhất thị trường trong năm 2017.

Bên cạnh đó, các quỹ BVPF và BVBF cũng đạt được mức tăng trưởng ấn tượng. Mặc dù mới ra mắt từ cuối năm 2016, Quỹ BVPF đã ghi nhận mức tăng trưởng 16,2% trong năm 2017. Quỹ BVBF vươn lên vị trí thứ hai trong số các quỹ mở trái phiếu trên thị trường với mức tăng trưởng 15,3%. Song song với hiệu quả đầu tư không ngừng được nâng cao, Đại hội Nhà đầu tư cũng ghi nhận nỗ lực của Baoviet Fund trong việc đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm giao dịch trực tuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng nhằm mang tới các tiện ích gia tăng cho khách hàng./.

Đặng Hiếu