Với 347 cuộc thanh tra/kiểm tra, năm 2018, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã phát hiện hơn 30 tỷ đồng sai phạm, kiến nghị thu hồi và xử phạt vi phạm hành chính gần 20,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 818 m2 đất; đã thu hồi gần 17,4 tỷ đồng (đạt 84,05%).

Đây là kết quả nêu ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành thanh tra của tỉnh Quảng Bình ngày 10/1/2019.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm; nhiều vụ việc khiếu nại tập thể, tồn đọng, phức tạp, kéo dài được các cấp, các ngành rà soát, phối hợp tập trung giải quyết dứt điểm. Trong năm, các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết 259/320 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền (đạt 80,9%).


Đồng chí Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao tặng Bằng khen cho Tập thể có thành tích xuất sắc
trong công tác thanh tra năm 2018. (Ảnh: Hạnh An).

Tuy nhiên, tỷ lệ thu hồi về kinh tế sau thanh tra chưa cao; việc chấp hành kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại của một số tổ chức, cá nhân chưa nghiêm túc; trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số thủ trưởng cơ quan hành chính chưa cao.

Năm 2019, ngành sẽ tiến hành thanh tra chuyên đề diện rộng về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo; thực hiện chính sách pháp luật về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai; trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng các sở, ngành, địa phương; đặt mục tiêu giải quyết 85% các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh từ cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, năm 2019, ngành cần tập trung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; làm tốt công tác dự báo về tình hình khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm trên 90% các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án triển khai trên địa bàn. Đồng thời, cả bộ máy cần tiếp tục tập trung phát hiện, xác minh, kết luận và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí./.

Anh Tuấn