Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể.


Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: trong 5 năm qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các đơn vị quan tâm thực hiện. Lực lượng công an các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với những nội dung cụ thể, thiết thực, tập trung vào công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh trật tự.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân chấp hành các quy định về an ninh trật tự đẩy mạnh. Thông qua nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, các địa phương, đơn vị đã tích cực tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Trong 5 năm đã tổ chức được 15.751 buổi tuyên truyền, vận động  trên 741 nghìn lượt người; cấp phát 3.000 cuốn tài liệu về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn; đăng trên 2.600 tin, bài trên Báo Lao động, Báo Lào Cai; tổ chức chiếu phim lưu động, văn nghệ quần chúng… có nội dung về an ninh trật tự.

Nhiều mô hình bảo vệ an ninh trật tự sáng tạo được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện toàn tỉnh đang duy trì 5 loại mô hình (Cụm an ninh liên kết; cụm an ninh liên hoàn; cổng trường an toàn giao thông; trường học an toàn về an ninh trật tự; Cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự) được triển khai ở 246 điểm trong tỉnh.

Công tác phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong 5 năm qua, cán bộ, người lao động và nhân dân trên địa bàn đã cung cấp trên 5 nghìn nguồn tin, trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng chức năng điều tra, xử lý vụ việc, thu hồi cho cơ quan, đơn vị nhiều tài sản có giá trị, nộp ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng.

Tại hội nghị, các địa biểu đã tham gia phát biểu ý kiến chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, đơn vị.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong giai đoạn tới, tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2025 có 100% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có phong trào đạt loại trung bình trở lên; trong đó 80% - 85 % đạt loại khá và xuất sắc, 85% - 90 % cơ quan, đơn vị được công nhận tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, 85% bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đạt loại khá trở lên, 80% lực lượng bảo vệ được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện cần thiết để phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã biểu dương những kết quả các địa phương, đơn vị đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các địa phương tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lực lượng công an các cấp phối hợp với các đơn vị, địa phương xác định đúng những vấn đề trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, tập trung giải quyết dứt điểm; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào...

Nhân dịp này, Hội nghị đã trao Cờ thi đua, Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh Lào Cai cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Hồng Minh