Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: TL)

Công ty TNHH vận tải biển Đông Long được thành lập trên cơ sở góp vốn giữa Công ty Vận tải biển Thăng Long trực thuộc Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam và Công ty vận tải biển Kamchatka (Liên xô). Năm 1989, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (VMU) thành lập Công ty Vận tải biển Thăng Long. Năm 1991, Công ty Vận tải biển Thăng Long góp vốn với Công ty vận tải biển Kamchatka thành lập xí nghiệp liên doanh vận tải biển Việt Xô – sau này được đổi tên thành Công ty vận tải biển Đông Long. Năm 1988, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam mua lại 16,5% vốn góp của Công ty vận tải biển Kamchatka để nâng vốn sở hữu lên 70%. 

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH vận tải biển Đông Long là vận tải hàng hóa viễn dương, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải và sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải.

Công ty TNHH vận tải biển Đông Long hiện đang quản lý và sử dụng 3 tàu vận tải, gồm; tàu Hoa Nam, tàu Vimaru Pearl, tàu Zircon. Các hợp đồng vận tải của Công ty chủ yếu đến từ Nga, Trung Quốc, và một số nước Trung Đông. Hiện nay, hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do các tàu vận chuyển đã tương đối cũ, sự cạnh tranh với các công ty nội địa rất gay gắt, ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty những năm qua. Năm 2015, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 733.859 USD, năm 2016 lợi nhuận sau thuế của công ty là âm 1.061.953 USD./.

 

M.P