Ngày 21/8, Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ,  Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử  các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Đắk Nông

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Sáu nhấn mạnh: Trong đợt kiểm tra, giám sát lần này, Đoàn công tác sẽ nghiên cứu báo cáo tự kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, làm việc trực tiếp và thu thập tài liệu, hồ sơ cần thiết tại 12 cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh Đắk Nông. Trên cơ sở đó, Đoàn sẽ xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết: Tỉnh ủy Đắk Nông đã nghiêm túc chấp hành Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW ngày 25/4/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và trực tiếp giao Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông triển khai các nội dung theo đúng yêu cầu. Tỉnh ủy Đắk Nông đã chỉ đạo 12 cơ quan, đơn vị mà đoàn công tác đến làm việc cung cấp thông tin nghiêm túc, trung thực, khách quan để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao.  Đồng chí mong muốn, sau khi kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ chỉ rõ  kết quả đạt được, đặc biệt là những tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại trong công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương; qua đó, tỉnh Đắk Nông sẽ có hướng khắc phục để công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương được thực hiện có hiệu quả hơn theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng. 

Thời gian thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác số 7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Đắk Nông diễn ra từ ngày 21/8 đến 1/9/2017./. 


Theo TTXVN