Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, trong Tháng Công nhân 2019, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân kỹ thuật bậc cao tại TP Hồ Chí Minh; đề xuất để Chính phủ ban hành các chế độ, chính sách tạo động lực, hỗ trợ xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân bậc cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Công nhân đặt câu hỏi tại buổi đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với 1.000 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng. Ảnh: Minh Châu

Cuộc gặp với chủ đề: “Công nhân kỹ thuật cao - động lực phát triển đất nước” dự kiến diễn ra vào ngày 5/5.

Để Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành liên quan có thêm thông tin trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến lực lượng công nhân, lao động kỹ thuật cao, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu LĐLĐ các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn, vận động công nhân lao động đặt câu hỏi gửi tới Thủ tướng Chính phủ theo 5 nhóm vấn đề chính.

Cụ thể là những chính sách của doanh nghiệp đối với lực lượng công nhân kỹ thuật cao; chính sách của địa phương trong việc phát triển nguồn nhân lực có kỹ thuật cao; đề xuất của công nhân, người lao động có kỹ thuật cao đối với Chính phủ trong việc ban hành những chính sách để tạo động lực phát triển bản thân; cần làm gì để những lao động bình thường trở thành công nhân kỹ thuật cao cũng như tâm tư nguyện vọng của chính công nhân có kỹ thuật cao để có thể đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của doanh nghiệp, của địa phương và đất nước.

Nội dung câu hỏi đề nghị gửi về địa chỉ email: gapgothutuong@laodong.vn đến 11h00 ngày 3/5/2019.

Năm 2019 là năm thứ ba liên tiếp, Tổng LĐLĐ Việt Nam lấy chủ đề Tháng Công nhân là “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”. Đây cũng là năm thứ bảy Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động trong “Tháng Công nhân”.

Trong đó, hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu Chính phủ với tổ chức Công đoàn và công nhân lao động là một trong những chương trình lớn của tổ chức Công đoàn thiết thực vì lợi ích đoàn viên, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, coi đây là cơ sở để tập hợp đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh./.

Minh Châu