Vĩnh Phúc được biết là điểm sáng phía Bắc về thu hút đầu tư (Ảnh: Báo Đấu thầu)

Cũng theo UBND tỉnh, hiện, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có đủ nguồn lực, đủ năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế trong công tác thẩm định, quản lý dự án đầu tư; công tác thẩm định đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thiết kế, thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhanh, giảm tới 40% so với quy định, thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán sát với chủ trương đầu tư.

Đặc biệt, qua đó mà tiết giảm được nhiều tỷ động cho công tác thẩm định, tiết kiệm ngân sách nhà nước, chống thất thoát nguồn vốn đầu tư. 

M.K