Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), ngày 21/5/2020 tại Hà Nội, Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020.

leftcenterrightdel
Tham dự Hội nghị có 120 đại biểu là Lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, đại biểu được bầu từ các đơn vị trực thuộc .

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019, Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện quán triệt tới toàn thể CBCNV trong toàn Công ty tập trung nhiệm vụ trọng tâm “Tập trung mọi nguồn lực sẵn có, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam”. Hiện nay Công ty vẫn đang gặp nhiều khó khăn về phương tiện, trang thiết bị làm việc cùng chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều. Bằng sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV, đặc biệt là sự chỉ đạo, hỗ trợ trực tiếp của lãnh đạo EVNNPT, Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất do Tổng công ty giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kết quả Hội nghị người lao động các cấp; tình hình thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể; bổ sung sửa đổi về hướng dẫn quy định phân phối tiền lương sản xuất kinh doanh điện và sản xuất kinh doanh khác trong NPTS; báo cáo kết quả và phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; bầu đại biểu đi dự Hội nghị Người lao động EVNNPT; bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia tổ đối thoại; thông qua hướng dẫn quy định phân phối tiền lương sản xuất kinh doanh điện trong và  và hướng dẫn quy định phân phối tiền lương sản xuất kinh doanh khác trong Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện. Bên cạnh đó hội nghị được nghe các tham luận của các phòng chức năng, các Trung tâm trực thuộc, trong đó các ý kiến tập trung vào đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được EVNNPT giao trong năm 2020.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Công đoàn EVNNPT  Trịnh Tuấn Sơn, phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, ông Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đã biểu dương sự nỗ lực của tập thể người lao động Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện đã đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được EVNNPT giao trong năm 2020. Qua báo cáo cũng như thực tế cả đơn vị trong thời gian qua, Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện đã có nhưng giải pháp rất cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Không chỉ vậy NPTS đã đảm bảo nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động, việc thực hiện các quy chế trong Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện đã mang tính dân chủ. Năm 2020 do tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án, công trình của Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện nói riêng và của EVNNPT nói chung. Vì vậy năm 2020 tập thể CBCNV Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện cần tiếp tục phát huy tốt những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời có giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ, tổ chức đối thoại với người lao động, tập trung nguồn lực để thực hiện tốt chủ đề năm và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Trong đó, tập trung ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đẩy mạnh công tác đào tạo, quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, thực thi Văn hóa EVNNPT.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị,

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho rằng, thành công của Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện trong thời gian qua đó chính là Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện đã thực hiện đúng Nghị quyết của Hội nghị Người lao động năm 2019, Công ty đã hoàn thiện việc sửa đổi và ban hành mới các quy định thực hiện dân chủ, quy chế phân phối tiền lương sản xuất kinh doanh điện trong và  và hướng dẫn quy định phân phối tiền lương sản xuất kinh doanh khác trong NPTS. Phổ biến và thực hiện nghiêm túc Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể EVNNPT cũng như của Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện. Phổ biến đến toàn thể Người lao động trong Công ty Bộ quy định về công tác lao động và tiền lương EVNNPT theo Quyết định số 2287/QĐ-EVNNPT ngày 21/12/2018. Công ty cũng đã tiếp tục quan tâm tạo điều kiện làm việc cũng như nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động; tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để tăng cường giao lưu, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cán bộ công nhân viên và các đơn vị./.

Mạnh Hùng