Với mục tiêu triển khai các biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ công, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị trên địa bàn, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công: giáo dục công, y tế công, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường bắt đầu từ tháng 8/2019, hoàn thành tổng hợp và báo cáo kết quả trước ngày 30/11/2019.

Người dân Hà Nội thực hiện giao dịch giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh: Cẩm Linh

Phạm vi khảo sát cụ thể như sau: về dịch vụ giáo dục công, khảo sát tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc 12 quận, huyện, thị xã: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Thanh Trì, Hoài Đức, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Oai, Gia Lâm.

Dịch vụ y tế công, khảo sát tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập gồm: tuyến y tế thành phố (BVĐK Xanh Pôn, BVĐK Hà Đông, BVĐK Đức Giang, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội); tuyến y tế cơ sở thuộc 10 huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức, Thường Tín, Mê Linh.

Dịch vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, khảo sát người dân trên địa bàn 12 quận, huyện, thị xã: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Thanh Trì, Hoài Đức, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Oai, Gia Lâm.

* Cũng từ tháng 8/2019, Hà Nội thực hiện phát 16.300 phiếu khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố.

Theo đó, đối tượng khảo sát là người dân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm khảo sát; không khảo sát các giao dịch chưa nhận kết quả, các giao dịch thực hiện nhận/trả qua dịch vụ bưu chính công ích; khảo sát đối với 20 sở, cơ quan tương đương sở và 30 quận, huyện, thị xã (16.300 phiếu).

Cẩm Linh