leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. (ảnh: SGGP)

Theo đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT, thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT; chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường công tác tự kiểm tra, phòng, chống hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ BHYT tại đơn vị; tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc người bệnh; tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT; đấu thầu, cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc quyền quản lý; xử lý nghiêm các vi phạm về BHYT.

Bảo hiểm xã hội Thành phố có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, về khám bệnh, chữa bệnh; phân tích dữ liệu trên Cổng Thông tin giám định BHYT và khai thác thông tin cảnh báo từ các dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để kịp thời kiểm tra làm rõ các bất thường như gia tăng đột biến số lượt, số chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT, dấu hiệu thu dung người bệnh, lợi dụng khám bệnh, chữa bệnh để trục lợi quỹ BHYT; thường xuyên thông báo cho Sở Y tế và các đơn vị liên quan về những trường hợp sử dụng dịch vụ, thuốc, vật tư quá mức cần thiết, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú chưa đúng quy định để các cơ quan quản lý kịp thời kiểm tra chấn chỉnh các cơ sở y tế.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần có kế hoạch kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT, đặc biệt chú trọng việc chỉ định dịch vụ khám, chữa bệnh nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng chỉ định điều trị nội trú, chỉ định dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng, kê đơn thuốc quá mức cần thiết; ghi tên dịch vụ kỹ thuật, tên chẩn đoán không đúng với tình trạng bệnh; không để xảy ra tình trạng lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn thuốc khống, cấp thuốc không đầy đủ cho người bệnh, để chiếm dụng thuốc, tiền của quỹ BHYT; đảm bảo quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT, tránh tình trạng yêu cầu người bệnh tự chi trả các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế mặc dù đã có trong danh mục được quỹ BHYT chi trả và không đưa những nội dung này vào bảng kê chi phí; tránh tình trạng khi cơ quan Bảo hiểm xã hội xuất toán những dịch vụ kỹ thuật, thuốc do nguyên nhân chỉ định không phù hợp, nhân viên y tế yêu cầu người bệnh chi trả những dịch vụ này với lý do cơ quan Bảo hiểm xã hội không thanh toán; thực hiện việc lập bảng kê chi phí khám, chữa bệnh của người bệnh bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch; công khai bảng giá dịch vụ y tế…/.

V.Lê