PV: Thưa ông, năm 2017 là năm thứ ba thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, xin ông cho biết, việc thực hiện chính sách BHYT năm 2017, Ngành đã tập trung vào những vấn đề gì?

TS. Phạm Lương Sơn: Có thể nói, năm 2017, BHXH Việt Nam đã kịp thời bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng quản lý; chủ động chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chính sách BHYT là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, luôn nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Năm 2017 là năm thứ ba thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, công tác thực hiện chính sách BHYT của Ngành BHXH đứng trước nhiều thuận lợi cũng như thách thức.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT hướng tới mục tiêu phát triển BHYT toàn dân, tăng độ bao phủ BHYT hằng năm và bảo đảm cân đối quỹ BHYT. Mặt khác, việc mở rộng quyền lợi của người tham gia BHYT theo hướng công bằng, hiệu quả cũng góp phần bảo đảm nguồn tài chính ổn định trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Đặc biệt, Luật quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước, coi đây là nhiệm vụ chính trị của các cấp các ngành và cả cộng đồng phải thực hiện.

Năm 2017, việc thực hiện chính sách BHYT tiếp tục được đẩy mạnh và đạt hiệu quả tích cực. Trong đó, đáng chú ý là việc đồng bộ danh mục kỹ thuật với giá dịch vụ y tế mới và đẩy mạnh thực hiện tin học hóa trong giám định và thanh toán BHYT; mở rộng diện bao phủ, phát triển BHYT theo chỉ đạo của Chính phủ giao.

BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế trong việc xây dựng hệ thống văn bản dưới Luật, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Triển khai kịp thời các chính sách BHYT mới, đảm bảo quyền lợi và tạo thuận lợi tốt nhất cho người có thẻ BHYT khi khám chữa bệnh (KCB). Phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện việc tin học hóa công tác KCB BHYT nói chung, giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT nói riêng, trong đó tập trung hoàn thiện việc chuẩn hóa danh mục, kết nối liên thông dữ liệu với các cơ sở KCB và tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ giám định trên toàn quốc;...

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn. Ảnh: ĐH

PV: Được biết, năm 2017, BHXH Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT. Ông có thể chia sẻ  về vấn đề này?

TS. Phạm Lương Sơn: Tôi cho rằng, khi triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, điểm nhấn quan trọng nhất chính là công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT hiệu quả hướng đến mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân. Năm 2017, số người tham gia BHYT là 79 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 86% dân số.

Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của BHXH Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu của Quốc hội trong Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân, Quyết định 1584/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015 – 2020, Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020. Đây cũng là bước tạo đà rất quan trọng cho độ bao phủ BHYT của năm 2018 và những năm tiếp theo.

PV: Năm 2018, để thực hiện tốt chính sách BHYT, Ngành sẽ tập trung vào những nội dung gì, thưa ông?

 Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn: Theo tôi, trước những khó khăn thách thức hiện nay, công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT cần được quan tâm, chỉ đạo, vào cuộc mạnh mẽ hơn từ cả hệ thống chính trị.

Theo đó, công tác giám sát từ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp với tổ chức thực hiện BHYT cần được tăng cường, nhất là với những tỉnh, thành phố đang có tỷ lệ bao phủ thấp, có số bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT lớn. BHXH Việt Nam cũng mong muốn các Bộ, ban ngành có liên quan chủ động, khẩn trương hơn trong hoàn thành việc hướng dẫn một số quy định thực hiện Luật; nhất là bố trí nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng như người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên ... Đề nghị ngành Y tế tăng cường công tác quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở KCB; quan tâm nhiều hơn đến công tác đầu tư nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến xã để thu hút người có thẻ BHYT đến khám, điều trị, giảm tình trạng người bệnh tập trung quá đông lên tuyến trên.

Năm 2018, trách nhiệm của cơ quan BHXH sẽ ngày một lớn hơn, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò trong phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện bảo đảm sát yêu cầu, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. BHXH tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với Tỉnh ủy, UBND chỉ đạo mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT trên địa bàn, mở rộng diện bao phủ BHYT, ngăn ngừa các hành vi trục lợi BHYT, bảo đảm cân đối quỹ khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn một cách bền vững.

Cùng với đó, ngành BHXH sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện BHYT. Tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử; chủ động và phối hợp với ngành Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT theo cảnh báo từ Hệ thống giám định điện tử.

BHXH Việt Nam sẽ luôn bám sát, theo dõi các tỉnh, thành phố có bội chi lớn và gia tăng chi phí KCB để có giải pháp kịp thời nhằm giảm bội chi quỹ BHYT. Đồng thời, sẽ chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tập trung làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chính sách BHYT năm 2018.

Với sự nỗ lực của toàn Ngành, sự vào cuộc của toàn xã hội, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành lộ trình bao phủ BHYT toàn dân, quỹ BHYT phát triển ổn định và bền vững, đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội quốc gia.

PV: Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Phó Tổng Giám đốc một năm mới an khang, thịnh vượng!

 

 

Thương Huế