Được sự hỗ trợ của Thành phố, chị Võ Thị Thanh Nga (bìa phải, ngụ quận Phú Nhuận) làm hoa vải đã vượt cận nghèo, trở thành hộ khá (Ảnh: SGGP)

Báo cáo nêu rõ, từ năm 2016 tới nay, Thành phố đã triển khai nhiều chương trình tín dụng chính sách xã hội, hỗ trợ cho người dân trong giải quyết việc làm, có vốn làm ăn, từng bước thoát nghèo.

Cụ thể, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố đã giải ngân cho hơn 163.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với doanh số cho vay đạt 5.042 tỷ đồng, bình quân cho vay 1.440,6 tỷ đồng/năm. Qua đó, đã góp phần giúp gần 50.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo giai đoạn 2016 - 2018; giải quyết việc làm cho trên 82.000 lao động; hỗ trợ gần 2.400 lượt hộ gia đình bị thu hồi đất có vốn làm ăn; giúp trên 8.400 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập; hỗ trợ vốn cho 82 lượt người sống chung với HIV, người sau cai nghiện ma túy, gái bán dâm hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, có vốn làm ăn, khởi nghiệp.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố đạt hiệu quả, TP Hồ Chí Minh đang đặt mục tiêu phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố cung cấp; Dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng từ 10% đến 15%; Tỷ lệ nợ quá hạn ở mức dưới 1,0%/tổng dư nợ.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng tạo điều kiện tối đa để người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội một cách an toàn, thuận lợi; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh để ngày càng phát huy hiệu quả hoạt động, đảm bảo an toàn vốn; chủ động phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, UBND Thành phố kiến nghị Chính phủ xem xét mở rộng đối tượng thụ hưởng của chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với đối tượng là hộ có mức sống trung bình và nâng mức cho vay từ 1,5 triệu đồng lên mức 2,5 triệu đồng/tháng để phù hợp với mức tăng học phí và biến động giá cả thị trường. Đồng thời, đề nghị xem xét, có cơ chế khoanh nợ hoặc kéo dài thời gian trả nợ từ 3-5 năm cho những trường hợp hộ gia đình vay vốn học sinh, sinh viên đã hết thời gian gia hạn nợ và có đơn đề nghị trả nợ dần, được chính quyền địa phương xác nhận về hoàn cảnh gia đình và học sinh, sinh viên ra trường chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định, không phù hợp ngành học, không có thu nhập để phụ giúp gia đình trả nợ…/.

VL