Kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận. Ảnh TV

Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ phát triển đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng, những năm qua, cấp ủy đảng các cấp ở Ninh Thuận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên có nhiều đổi mới theo hướng từng bước nâng cao chất lượng; các cấp uỷ Đảng quan tâm chỉ đạo tích cực, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Là một trong những Đảng bộ có nhiều kết quả tích cực trong công tác phát triển đảng viên, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thuận Bắc Ngô Thời Vụ cho biết: Nhận thức rõ những khó khăn từ thực tế, ngay từ đầu năm, Đảng bộ huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức cơ sở đảng để triển khai kế hoạch phát triển đảng viên. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tiến hành rà soát quần chúng ưu tú để xây dựng các giải pháp bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu cho Đảng. Huyện uỷ cũng chỉ đạo các chi bộ cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nắm bắt tâm tư của đoàn viên, hội viên; phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng rèn luyện, xác định động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, thường xuyên báo cáo kết quả tu dưỡng, rèn luyện của đối tượng cảm tình Đảng với cấp uỷ để xem xét, đề nghị kết nạp khi đủ điều kiện. Đặc biệt, huyện còn phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc các chi bộ trực thuộc chăm lo công tác xây dựng Đảng. Với cách làm trên, từ đầu năm đến nay, huyện Thuận Bắc đã kết nạp được 44 đảng viên mới, đạt 80% kế hoạch năm.

Không chỉ huyện Thuận Bắc, các đảng bộ huyện, thành phố và các đảng bộ trực thuộc tỉnh cũng đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo, thực hiện công tác phát triển đảng viên hàng năm. Các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, hội viên. Đồng thời tích cực phát động các phong trào từ cơ sở để kịp thời phát hiện, giác ngộ, rèn luyện những quần chúng tiêu biểu. Cùng với đó, các đảng bộ huyện, thành phố và các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng chính trị, nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp uỷ đảng nhất là tại các chi bộ khu dân cư và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Riêng đối với các xã, phường, thành phố tập trung thu hút lực lượng đoàn viên thanh niên tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học về địa phương; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ, phát triển đảng.

Với các giải pháp tích cực và hiệu quả, trong năm 2016, Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận đã kết nạp được 1.026 đảng viên mới, vượt 17,9% chỉ tiêu kế hoạch năm. 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ tỉnh đã tạo nguồn đối tượng khoảng 2.000 quần chúng (đã học lớp bồi dưỡng); các tổ chức đảng đã kết nạp được 472 đảng viên mới, đạt 52,44% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua tìm hiểu thực tế từ cơ sở, cho thấy công tác phát triển đảng viên ở Ninh Thuận còn một số hạn chế nhất định: Một số cấp uỷ Đảng xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên hàng năm chưa thật cụ thể; công tác phối hợp giữa cấp uỷ với chính quyền trong việc tạo nguồn, giáo dục, bồi dưỡng cho quần chúng còn nhiều hạn chế nên công tác kết nạp đảng viên mới ở một số đảng bộ trong 6 tháng đầu năm vẫn còn thấp.

Theo đồng chí Kiều Văn Bê, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Ninh Thuận, để phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong công tác xây dựng Đảng nói chung, phát triển đảng viên nói riêng, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên hiện nay. Đồng thời, tăng cường đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội; khảo sát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng, từ đó xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên phù hợp với thực tế; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng cho các cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ làm nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở…

Đặc biệt, coi công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn công tác kết nạp đảng viên với nhiệm vụ xây dựng tổ chưc cơ sở đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh./.

Lê Trọng Việt (CTV)