Ngày 10/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019.

Báo cáo cho biết, trong năm 2018, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp ở Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động và kịp thời. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra 585 tổ chức đảng và 1.705 đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành 4 cuộc kiểm tra đối với 19 tổ chức đảng và 6 đảng viên. Qua kiểm tra, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm đối với 5 tập thể và 17 cá nhân, chỉ đạo 3 tập thể và 19 cá nhân có khuyết điểm rút kinh nghiệm. Cấp ủy các cấp đã giám sát 403 tổ chức đảng và 1.549 đảng viên.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình trao Bằng khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2018. (Ảnh: Hạnh An)

Bên cạnh đó, cấp ủy cấp huyện và tương đương thi hành kỷ luật khiển trách 2 tổ chức và cảnh cáo 2 tổ chức.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật 1 đồng chí Tỉnh ủy viên bằng hình thức khiển trách. Cấp ủy cấp huyện và tương đương, cấp ủy cơ sở và chi bộ thi hành kỷ luật 359 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy trình; việc thi hành kỷ luật trong Đảng đúng thẩm quyền, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được và đề xuất những giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng trong năm 2019.

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần thực hiện trong năm 2019: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết, mạnh mẽ, tạo chuyển biến mới trên các mặt; chú trọng kiểm tra, giám sát  việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, tích cực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực và chuyên môn giỏi; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đồng thời công khai kết quả các vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí cũng lưu ý một số vấn đề về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019: Nghiêm cấm sử dụng tài sản, công quỹ, ngân sách nhà nước, xe công vào các hoạt động có mục đích cá nhân dưới mọi hình thức, gây phản cảm trong dư luận xã hội; không tham gia lễ hội trong giờ hành chính…/.

Anh Tuấn