Ngày 23/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và VNPT phối hợp tổ chức ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2022.

Đây là hoạt động góp phần thiết thực và triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 25 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; thực hiện trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong công tác tuyên truyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và VNPT ký thỏa thuận hợp tác
giai đoạn 2019-2022 - Ảnh: Minh Châu

Theo đó, Trung ương Đoàn sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông của VNPT trong cơ quan và triển khai trong toàn hệ thống tổ chức Đoàn các cấp. Phối hợp với VNPT cung cấp thông tin về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; các nội dung đoàn viên, thanh niên quan tâm để VNPT tuyên truyền trên các kênh thông tin của Tập đoàn.

Phía VNPT ưu tiên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng về viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông với mức giá cạnh tranh và có chính sách phù hợp với điều kiện của các cấp bộ Đoàn. Tại Trung ương Đoàn, VNPT triển khai phần mềm quản lý văn bản điện tử trong công tác văn phòng; xây dựng, tham gia vận hành kỹ thuật Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam (www.ytuongsangtao.net); hỗ trợ khảo sát, lên đề án tổng thể về công nghệ thông tin cho Trung ương Đoàn.

Cũng giống như triển khai ở Trung ương Đoàn, trong toàn hệ thống tổ chức Đoàn, hệ thống của VNPT tại địa phương phối hợp, hỗ trợ tổ chức Đoàn về công nghệ, nguồn lực để tổ chức các hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên; các sân chơi trực tuyến ứng dụng công nghệ thông tin; các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội; thực hiện phần mềm nghiệp vụ quản lý công tác Đoàn trên toàn quốc; triển khai xây dựng Đề án hệ thống trực tuyến của Đoàn, giới thiệu và cung cấp các sản phẩm của VNPT có giá trị gia tăng, hỗ trợ thanh thiếu nhi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh đáp ứng nhu cầu của các cán bộ Đoàn trên toàn quốc như: dịch vụ MyEnglish (myenglish.com.vn), dịch vụ KidEnglish (kidenglish.vn)…; cung cấp các chương trình khuyến mại hỗ trợ cán bộ Đoàn trên cả nước tham gia sử dụng hoặc giới thiệu sử dụng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt - VNPT Pay; các gói sản phẩm tích hợp dịch vụ số như dịch vụ truyền hình MyTV, dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông tới các cán bộ Đoàn; triển khai các gói cước ưu đãi dành riêng cho cán bộ công chức, viên chức người lao động của Trung ương Đoàn và các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định thời gian qua, VNPT đã đồng hành, chia sẻ cùng Đoàn TNCS HCM; hỗ trợ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, giúp cho hoạt động của Đoàn có sức lan tỏa đến đông đảo cán bộ đoàn viên, thanh niên trong cả nước và giúp cho thanh niên Việt Nam bắt nhịp với sự phát triển của đất nước.

Bí thư thứ nhất cho biết trong nhiệm kỳ này, Trung ương Đoàn triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải đổi mới trong phương thức tổ chức, tiếp cận nhanh hơn, hiệu quả hơn, hấp dẫn hơn để tập hợp được thanh niên, đi vào đúng nhu cầu, mong muốn của thanh niên. Nội dung hợp tác trong giai đoạn 2019 – 2022 sẽ giúp tổ chức Đoàn đáp ứng được mục tiêu nhiệm vụ, yêu cầu đề ra./.

Minh Châu